1. Owners
  2. Connected Services
  3. Lexus Link App
  4. Terms of Use
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

Условия за ползване

на платформата на Lexus

 

Въведение

Нашата платформа „Платформа“ се отнася за мобилните приложения на Lexus, както и за всички уебсайтове или портали на Lexus, включително, но не само, LexusLink, приложението LexusLink+.

Тези условия за ползване „Условия за ползване “ се прилагат за Платформата и съдържанието, Услугите, софтуера на приложението и т.н., предоставени от Платформата, както и за създаването и използването на вашата Регистрация.

С използването на Платформата и всеки друг свързан уебсайт, където са приложими тези Условия за ползване, вие се съгласявате със следните условия с Тойота Балканс ЕООД, бул. Цариградско шосе 163, гр. София, България и Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Брюксел, Белгия “TME “, които са отговорни за Платформата и са наричани в настоящите Условия за ползване „Lexus “, „Ние“, „Нас“ и „Наши“.

Първо трябва да прочетете и приемете тези Условия за ползване, които представляват правно обвързващо споразумение между вас и Lexus, за да:

·        имате достъп до и да използвате Платформата;

·        се абонирате за допълнителни услуги „Услуги“; и

·        можете да откриете и използвате вашата „Регистрация “.

С приемането на настоящите Условия за ползване вие също така се съгласявате, че използването от ваша страна на Платформата или Услугите, може да се управлява от отделни условия за ползване или правила и условия от други доставчици на услуги „Трето(и) Лица Доставчик(ци)“, които с настоящото вие също приемате. Трето Лице Доставчик, достъпно пряко или непряко чрез Платформата, може да Ви предложи продукти и Услуги чрез Платформата. Ако използвате Платформата, Услугите и/или Приложението на Трето Лице Доставчик, се счита, че сте приели приложимите условия за използване или правилата и условията на това Трето Лице-Доставчик.

Освен това, някои Услуги, предлагани в рамките на нашата Платформа, може да включват специфични условия за ползване и/или уведомления за поверителност, които може да се прилагат. Приканваме ви настоятелно да се запознаете с тях, когато използвате такива Услуги.

Съдържание

Раздел 1 – Регистрация и общи разпоредби

1. Достъп до и използване на Платформата и Вашата регистрация

Ако направите и използвате Регистрация, вие носите отговорност за поддържането на поверителността на вашата Регистрация и свързаната с него парола, както и за ограничаване на достъпа до устройството(ата), през които осъществявате достъп до вашата Регистрация (например вашия компютър), за да предотвратите неоторизиран достъп до вашата Регистрация. Вие се съгласявате да поемете пълна отговорност и носите отговорност за всички дейности, които се извършват през вашата Регистрация или свързана парола. Трябва да предприемете всички необходими стъпки, за да гарантирате, че вашата парола, свързана с Регистрацията, е поверителна и защитена. Трябва също да ни информирате незабавно, ако имате някаква причина да смятате, че паролата ви е станала известна на някой друг или ако паролата се използва или има вероятност да бъде използвана по неоторизиран начин.

Винаги можете да промените паролата си, като отидете на страницата „Регистрация (Sign-in)“ и щракнете върху връзката „Създайте нова парола (Reset password)“. След това ще бъдете помолени да попълните имейл адреса на вашата Регистрация, след което ще получите имейл с инструкции за промяна на вашата парола и връзка, върху която трябва да кликнете. Щракването върху тази връзка ще ви отведе до страница, където трябва да изберете и потвърдите новата си парола и след това да натиснете върху „Промяна на паролата“ (Change password), за да потвърдите промените. Имейлът с инструкции за повторно задаване на вашата парола може също да бъде задействан от център за обаждания или от член на отдела за поддръжка на клиенти през „Административния портал“.

Моля, уверете се, че данните, които ни предоставяте, са правилни, актуални и пълни. Моля също така да ни информирате незабавно за всякакви промени в информацията, която сте ни предоставили при откриването на вашата Регистрация или след това.

Можете да получите достъп и да актуализирате голяма част от информацията, която сте ни предоставили, в частта „Моят профил “ на Платформата.

Lexus си запазва правото, винаги и по свое усмотрение:

·        да откаже достъп до Платформата;

·        да откаже откриването на Регистрация и;

·        да прекрати или премахне вашата Регистрация.

2. Наличност

Ние ще се опитаме да осигурим непрекъснат достъп до Платформата и наличност на вашата Регистрация и комуникация без грешки. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъсваемият достъп без грешки не може винаги да бъде гарантиран.

Също така, Lexus може от време на време да спира или ограничава достъпа ви до Платформата и/или вашата Регистрация във всеки спешен случай, поради технически причини (ремонт, поддръжка, подобрение и т.н.), поради причини, свързани със сигурността и/или за въвеждане на промени (нови съоръжения, услуги, приложения и т.н.), без да носи никаква отговорност. Ще се опитаме да ограничим честотата и продължителността на всяко такова спиране или ограничение.

Lexus може също да блокира или предотврати достъпа до вашия акаунт в случай на (предполагаемо) нарушение на поверителността/сигурността на вашия акаунт или злоупотреба с него.

Вие носите отговорност за избора на собствените си устройства, използвани за достъп до Платформата и вашата Регистрация, както и за продуктите, Услугите или приложенията чрез Платформата, включително съвместимостта на такива устройства по отношение на софтуера и технологичната годност за получаване на Услугите. Вие също носите отговорност за поддържането на вашите устройства актуални, включително, но не само, чрез инсталиране на всякакви актуализации или нови версии, когато те са предоставени от Lexus.

3. Достъп до и използване на Услугите и приложенията, предоставени или предлагани 

a. Услуги и приложения, предоставени или предлагани на Платформата

Чрез Платформата и чрез вашата Регистрация може да имате достъп до различни Услуги и приложения, които са ви предоставени или които можете да закупите или за които можете да се абонирате. Някои раздели от тези Условия за ползване може да са приложими за Вас само в случай, че сте се абонирали за свързаната услуга.

Възможно е някои Услуги, описани в тези Условия за ползване или на нашия уебсайт, да не са налични за модела автомобил, който притежавате и/или в региона, в който живеете. Можете да се консултирате с нашия уебсайт, за да проверите дали е налична услуга за вашия автомобил във вашата страна на пребиваване.

Също така определени Услуги и приложения може да са достъпни или предлагани чрез Платформата и чрез вашата Регистрация от Трети Лица Доставчици , различни от Lexus. Тези Услуги и приложения се споменават в Платформата и чрез вашата регистрация за ваше удобство. Те се предоставят на изключителната отговорност на Третите Лица Доставчици. Ако искате да получите достъп, да закупите или да се абонирате за такива Услуги и приложения, може да се наложи да приемете условията за използване на тези Трети Лица Доставчици.

b. Услуги, свързани с Устройство за свързване във вашия автомобил

· Във вашия Автомобил може да имате възможност за достъп/абониране за набор от специфични Услуги и приложения, ако вашето превозно средство е оборудвано с устройство за свързване на Lexus („Устройство за свързване (Connectivity Device)“). Можете да се абонирате за (Интернет) Услуги за свързване („ Услуги за свързване("Connectivity Services")) и за свързани Свързани услуги.

· Lexus не предоставя и вие изрично потвърждавате, че Lexus не предоставя, никакви Услуги за свързване, достъп до Интернет и/или други електронни комуникационни услуги. Lexus не предава и не разпространява никакви (електронни) сигнали. Lexus също не носи отговорност за предаването и/или разпространяването на каквито и да е (електронни) сигнали. Тези Услуги за свързване, достъп до Интернет и/или други електронни комуникационни услуги, както и предаването на всякакви (електронни) сигнали се предоставят от съответното Трето Лице-Доставчик.

· Вашето използване на Услугите, също ще се урежда от отделни специфични условия за ползване, включително, но не само, условията за ползване на Трети Лица Доставчици. Следователно, ако искате да получите достъпдо/ да се абонирате за която и да е Услуга, вие ще трябва да приемете отделно и изрично специфичните условия за използване, които се прилагат за такава Услуга. Специфичните условия за ползване, свързани с дадена Услуга, ще се прилагат в допълнение към настоящите Условия за ползване и в случай, че има разлики между двата комплекта условия за ползване, специфичните ще имат приоритет пред тези Условия за ползване.

c. Как да се абонирате за Услугите за свързване

Ако вашият автомобил Lexus е оборудван с някакво Устройство за свързване, трябва да следвате следните стъпки, за да се абонирате за една или повече Услуги:

i.свързвате се с Платформата с вашата регистрация, за да прочетете и приемете тези Условия за ползване;

ii.отивате в списъка с Услуги и избирате тези, за които искате да се абонирате, някои Раздели от настоящите Условия за ползване ще се прилагат за вас само ако сте се абонирали за свързаните с тях Услуги;

iii.прочитате и потвърждавате нашето/ите Уведомление/я за поверителност, свързано(и) с Услугата(ите) и, когато е приложимо за определени Услуги, решавате дали да предоставите съгласието си за специфични видове обработване на вашите Лични данни;

iv.въвеждате всякаква допълнителна информация, поискана от Lexus и/или Трето Лице-Доставчик, за да ви предостави ефективно Услугата(ите), която сте избрали. Можете да коригирате или модифицирате такава информация по всяко време преди да потвърдите абонамента си и след това;

v.Lexus и/или Третото Лице Доставчик ще потвърдят вашия абонамент по имейл или чрез други средства за уведомяване.

d. Използване на Устройството за свързване

· Използването на Устройството за свързване е предмет на специфичните условия за използване, предоставени в момента при покупката на вашия автомобил Lexus (например в ръководството за потребителя или във всеки друг документ).

· Устройството за свързване трябва да бъде активирано от вас. Това активиране се извършва или директно през вашата Регистрация, или чрез Устройството за свързване и след това се потвърждава чрез вашата Регистрация.

· TME и/или нейните дъщерни дружества запазват всички права върху Устройството за свързване и неговото съдържание, включително, но не само, всички предоставени му права на интелектуална собственост.

· Софтуерните актуализации на Устройството за свързване ще се извършват автоматично и вие се задължавате да приемате такива актуализации и да не ги предотвратявате или възпрепятствате по никакъв начин. Освен това вие се задължавате да подлагате вашето Устройство за свързване на периодични проверки за поддръжка, както се препоръчва от време на време от Lexus. Lexus може да замени Устройството за свързване по всяко време от съображения за сигурност, за актуализиране на предлагането на Услуги или по всяка друга причина, основана на приложимите закони и разпоредби.

· Всяко боравене или манипулиране на Устройството за свързване и софтуера на Устройството за свързване (например копиране, модифициране, обратно инженерство и т.н.) е забранено.

· Освен от съображения за сигурност или когато се изисква от приложимите закони или разпоредби, не трябва да премахвате Устройството за свързване от вашия автомобил Lexus или да деинсталирате която и да е част от неговия софтуер. Ако, независимо от горното, предприемете едно от тези действия, вие автоматично ще деактивирате или преустановите Услугите, за които сте се абонирали, без право на възстановяване на изгубения абонаментен период. Освен това Lexus няма да носи отговорност за каквито и да било последствия в резултат на премахването или деинсталирането, които могат да повлияят на функционирането на вашия автомобил Lexus. И накрая, вие ще загубите всички удобства и търговски предимства, които сте придобили чрез използването на Услугите (например застрахователни или финансови предимства, свързани с наблюдението на данни, предавани от Устройството за свързване).

· Моля, обърнете внимание, че след като устройството за свързване във вашия автомобил Lexus бъде активирано, Устройството за свързване ще предава данни за географското местоположение на вашия автомобил Lexus. Тези данни за географско местоположение са необходими за функционирането на Услугите, за които ще сте се абонирали. Следователно, ако деактивирате Устройството за свързване, имайте предвид, че няма да имате достъп до и няма да можете да използвате никоя от Услугите. За повече информация относно обработването на вашите лични данни, моля, вижте нашите известия за поверителност.

e. Използване на Услугите

· Предлагането на Услугите е предмет на приложимите закони и разпоредби за защита на потребителите.

· Ако е приложимо и при условие че трябва да се считате за потребител съгласно приложимите национални закони и разпоредби за защита на потребителите, имате право да се оттеглите от договора за абонамент, който сте сключили чрез Платформата във връзка с използването на Услугите, в рамките на четиринадесет (14) дни от сключването на такъв договор, без да посочвате причина.

· Вашето право да се откажете от такъв договор ще изтече след четиринадесет (14) дни от деня на закупуването на вашия абонамент.

· За да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си да се откажете от абонамента си чрез недвусмислено съобщение, изпратено до нас в рамките на четиринадесет (14)-дневния период (за отказ).

· Ако се откажете от абонамента си, ние ще ви възстановим (i) всички такси, получени от вас за такъв абонамент, с изключение на частта от платените от вас такси, която съответства на частта от Услугите, които са ви предоставени, по ваша конкретна заявка, докато не ни съобщите решението си да се откажете от вашия абонамент и (ii) разходите за доставка, ако има такива (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора ви на вид доставка, различен от най-евтин тип стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от четиринадесет (14) дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се откажете от абонамента си. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се съгласили с друго; във всеки случай няма да имате никакви такси в резултат на такова възстановяване.

· Вие изрично потвърждавате, че не можете да се откажете от абонамента си, в случай че съответната Услуга е предоставена в нейната цялост преди изтичането на четиринадесет (14)-дневния срок за отказ период след закупуването на абонамента (напр. закупуване на 1 месец Услуги за свързване и използване на целия лимит за данни преди изтичането на четиринадесет (14) дневния период (оттегляне).

· Подновяването, спирането и прекратяването на всяка от Услугите са посочени в специфичните условия за ползване, свързани с тях.

·  Вие потвърждавате и приемате, че всяко използване на Услугите, включително когато ги използвате във вашия автомобил Lexus, е изцяло на ваша отговорност и на ваш риск и че Lexus и/или неговите свързани лица, както и нашите доставчици, не носят отговорност за каквито и да било щети, които можете да понесете сами или можете да причините на трети страни във връзка с такова използване. Ние изрично изключваме нашата отговорност за всички непреки или последващи щети, включително, но не само, загуба на данни, увреждане на репутацията, загуба на печалба, загуба на очаквани спестявания, загуба на печалби и прекъсвания на бизнеса.

· Вие също така потвърждавате, че носите цялата отговорност за всяко използване, съхранение, защита и разпространение на всякакви данни, които са ви предоставени или до които имате достъп във връзка с или поради използването на Услугите.

· Всяко използване на която и да е от Услугите, предоставени от вашия автомобил Lexus, винаги трябва да се извършва в съответствие с приложимите закони и по безопасен и сигурен начин, така че да не пречи или смущава управлението на автомобила и/или други участници в движението.

· Lexus и/или неговите свързани лица не гарантират достъпността, качеството или точността на никоя от Услугите, които Lexus или който и да е Доставчик Трето Лице прави достъпни или предоставя чрез Платформата по всяко време и във всички ситуации, или адекватността на Услугите по отношение на вашите специфични нужди или предвидени цели или тези на други шофьори или пътници във вашия автомобил Lexus или на трети страни.

4. Лиценз за достъп и използване на Платформата и Регистрацията

Lexus ви предоставя ограничен лиценз за достъп и лично използване на Платформата и вашата Регистрация, но не и за изтегляне (освен кеширане на страница) или модифициране, или която и да е част от нея, освен след предварително изрично писмено съгласие на Lexus.

Използването на Платформата и създаването и използването на Регистрацията са безплатни. За другите услуги, моля, вижте съответния раздел, където ще бъде изрично посочено.

Lexus си запазва правото да модифицира, прекратява, спира или заменя всяка услуга или приложение, налични или предлагани чрез Платформата, по всяко време и по свое усмотрение. В такъв случай Lexus ще ви информира разумно предварително за това. Lexus не носи никаква отговорност поради своето решение.

Този лиценз НЕ включва (a) каквато и да е препродажба или комерсиална употреба на този уебсайт или неговото съдържание, (b) всяко събиране и използване на списъци с продукти, описания или цени, (c) всяко производно използване на този уебсайт или неговите съдържание, (d) всяко изтегляне или копиране на информация за регистрацията в полза на друг търговец или (e) всяко използване на извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни.

Платформата или която и да е част от нея не може да бъде възпроизвеждана, дублирана, копирана, продавана, препродавана, посещавана или използвана по друг начин за каквито и да било търговски цели без предварителното изрично писмено съгласие на Lexus.

Освен това нямате право да предприемате някое от следните действия:

1. Рамкиране или използване на техники за рамкиране, за да вложите търговска марка, лого или друга частна информация (включително изображения, текст, оформление на страницата или форма) на Lexus и неговите филиали без изрично писмено съгласие.

2. Да използвате каквито и да е мета тагове или какъвто и да е друг „скрит текст“, използващ имена или търговски марки на Lexus или неговите свързани лица без изричното писмено съгласие на Lexus;

3. Да действате неподходящо, като участвате в поведение, което не може да се очаква от почтен потребител, действащ добросъвестно;

4. Дублирате, лицензирате, подлицензирате, публикувате, излъчвате, предавате, разпространявате, представяте, показвате, продавате, ребрандирате или прехвърляте по друг начин на данните, освен както е разрешено в настоящите Условия за ползване;

5. Правите опит за преодоляване или действително да преодолявате на който и да е защитен компонент;

6. Премахвате всякакви бележки за авторски права, търговски марки или други права на собственост; и

7. Да събирате, използвате или прехвърляте каквато и да е информация, включително, но не само, информация, позволяваща идентифициране на самоличността, известна още като „лични данни“.

В случай на неоторизирано използване, Lexus има право да прекрати достъпа до и използването на Платформата и/или вашата регистрация и/или всякакви Услуги или приложение, свързани с тях, с незабавен ефект и без да носи отговорност пред вас за каквото и да е обезщетение.

Раздел 2 – Услугите

1. Ключови определения и преглед

В тези Условия за ползване:

· Регистрация означава вашата Регистрация, която е достъпна през Платформата.

· Приложенията се отнасят, но не се ограничават до приложението Myt, MyToyota, Lexuslink и Lexuslink.

· Услуги за съдържание означава допълнителни Услуги (напр. интернет радио), предоставени по Интернет чрез Услугата за достъп до Интернет от съответното Трето Лице  в зависимост от държавата на използване или чрез други средства за достъп до Интернет (като Bluetooth връзка с вашия смартфон).

· Услуга за достъп до Интернет означава услугата за достъп до Интернет, както е описано в специалния раздел;

· Дистанционни услуги означава всяка услуга, която може да бъде активирана в автомобила, но вместо това се предоставя чрез Приложението. Тези Услуги са описани на www.toyota-europe.com/MyT ; 

· Услуги означава Стандартните услуги и, ако имате автомобил с вградена функционалност за достъп до Интернет, Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание. Отнася се и за Дистанционни услуги, ако имате достъп и сте ги активирали.

· Стандартни услуги означава услуги, свързани с вашето пътуване, шофиране и спокойствие, както е описано на www.toyota-europe.com/MyT ;

· Стандартни услуги означава услуги, свързани с вашето пътуване, изживяване при шофиране и спокойствие, които могат да бъдат активирани от вашия автомобил, чрез главното устройство и както е описано в www.toyota-europe.com/MyT ;

· Платформа означава Порталът за клиенти на нашия уебсайт и/или Приложението;

· Условия за ползване означава настоящите условия за ползване.

· Трета страна/Трети страни означава всеки доставчик на услуги или получател на информация, различен от TME, участващ в предоставянето на Услуги за вас, включително, но не само, оправомощен търговец.

· TME, ние, нашият или нас означава Toyota Motor Europe NV/SA, дружество с ограничена отговорност, организирано съгласно белгийското законодателство, със седалище Avenue du Bourget 60, 1140 Брюксел, Белгия, и регистрирано в Crossroads Bank of Enterprises под номер на дружество 0441.571.714;

· Потребител, вие или ваш означава всяко физическо или юридическо лице, което се е абонирало за Услугите чрез своята Регистрация.

2.Тези Условия за ползване представляват договор между вас и нас

Като се абонирате за услугите, вие сключвате договор с TME (i) за предоставяне от наша страна и използване от вас на Стандартните услуги и (ii) за улесняване от наша страна на вашия достъп до и използване на Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание и (iii) за предоставяне на Дистанционни услуги. Моля, имайте предвид обаче, че определени раздели от тези Условия за ползване няма да са приложими за вас, в случай че не сте активирали – или не можете да се възползвате от –  конкретната(ите) услуга(и), на която е посветен конкретният раздел.

3. Как можете да получите достъп и да използвате Услугите?

За да получите достъп до и да използвате всяка от Услугите, първо трябва да ги активирате в Платформата.

Вашият абонамент за Услугите  е под условие, че:

· Вие имате Регистрация;

· Вашият автомобил е оборудван с функционалности за свързани автомобили;

· Вие сте приели тези Условия за ползване; сте приели известието за поверителност и

· Вие сте активирали абонамента си.

Моля, имайте предвид, че ако осъществявате достъп до Регистрацията си от множество устройства, функциите, свързани с определени Услуги (включително активирането/деактивирането на „режим на поверителност“, възможността за проследяване на вашия автомобил и т.н.), ще бъдат достъпни еднакво от всяко устройство.

От вас се изисква да следвате процедурата, която ще бъде обяснена при активиране на абонамента. За да активирате абонамента, моля, следвайте процеса на активиране, обяснен в Приложението, по време на който ще изберете подходящия абонамент, който искате да имате, и приемете Условията за ползване. Ако процесът е неуспешен или не е възможен по някаква причина, ще бъдете помолени да се свържете с отдел „Клиентски програми“ на Тойота Балканс ЕООД, за да активирате Услугите.

4. Как можете да прекратите Услугите?

Имате право да прекратите Услугите по всяко време, без да е необходимо да ни заплащате обезщетение.

Има няколко начина за прекратяване на Услугите:

i.Анулиране на вашия абонамент за Услугите за вашия Автомобил

Ако желаете да анулирате абонамента за Услугите за вашия Автомобил, трябва да го направите през вашата Регистрация (в Приложението или Портала). С прекратяване на абонамента Услугите ще спрат да функционират напълно и в тяхната цялост за вашия Автомобил. 

Ако се отпишете от Услугите, можете по всяко време да се абонирате отново за Услугите чрез вашата Регистрация или Приложение. Моля, имайте предвид, че когато по-късно искате да се абонирате отново, ще трябва да преминете през същия процес на регистрация, който сте следвали за първоначалния си абонамент, включително повторно приемане на Условията за използване. Ако се абонирате отново за Услугите, само данните, които са били генерирани преди по-малко от 12 (дванадесет) месеца, ще бъдат отново достъпни за вас. В случай, че изтриете Регистрацията си, не се абонирате отново или генерираните данни са по-стари от 12 (дванадесет) месеца; данните ще бъдат изтрити.

Ако имате повече от един Автомобил, свързан с вашата Регистрация, трябва да изберете автомобила, за който искате да анулирате абонамента си или да се абонирате отново.

ii.Премахване на вашия Автомобил от вашата Регистрация

Можете да прекратите Услугите, като премахнете вашия Автомобил от вашата Регистрция.

Моля, имайте предвид, че ако премахнете вашия Автомобил от вашата Регистрация по погрешка, вие ще можете да добавите вашия Автомобил обратно, като използвате съществуващите процеси за добавяне на автомобил чрез вашата Регистрация.

В случай, че премахнете вашия Автомобил от вашата Регистрация, данните вече няма да се виждат в приложението ви. 

iii.Когато продадете или по друг начин прехвърлите собствеността върху вашия Автомобил или когато вашият Автомобил бъде откраднат или изгубен

Ако продадете или прехвърлите собствеността върху вашия Автомобил на друго лице или на професионален дилър, или ако вашият Автомобил е бил откраднат или изгубен (и не е възстановен), трябва да премахнете вашия Автомобил от вашата Регистрация в съответствие с тази клауза.

Ако продадете или прехвърлите собствеността върху вашия Автомобил, моля, информирайте купувача или преобретателя, че превозното средство е свързан автомобил и че купувачът/преобретятелят има възможност да се абонира за Услугите чрез собствената си Регистрация. Не можете да продавате или прехвърляте по никакъв начин Услугите на купувача/преобретателя.

5. Спиране или прекратяване от наша страна на Услугите

Ние си запазваме правото да спрем предоставянето на всички или част от Услугите и/или да прекратим абонамента ви за Услугите по всяко време, без предизвестие или съдебна намеса и без да ви изплащаме обезщетение, като ви уведомим чрез вашата Регистрация или като ви изпратим имейл, в случай че :

· вие сте в нарушение на тези Условия за ползване;

· ние определим, добросъвестно, че такова спиране и/или прекратяване е необходимо, за да (i) изпълним заповед или решение, постановено от съд или от компетентен орган, или за (ii) да избегнем нарушаване на всички приложими закони или разпоредби; или

· ако има форсмажорно събитие, засягащо способността ни да предоставяме всички или част от Услугите.

Ако спрем предоставянето на всички или част от Услугите в случай на форсмажорни обстоятелства, ние ще предприемем всички разумни мерки, за да възобновим достъпа и използването на засегнатите Услуги възможно най-скоро.

Можем също така да прекратим абонамента ви за всички или част от Услугите по всяко време, ако решим да прекратим като цяло всички или част от Услугите за всички наши потребители или за всички потребители във вашата страна или регион, като ви дадем тридесет (30) календарни дни предварително известие по имейл и/или чрез вашата Регистрация. 

Ако спрем някоя от Услугите, прекратим абонамента ви за Услугите или прекратим Услугата за достъп до Интернет, вие нямате право и не можете да претендирате за никаква компенсация, възстановяване на разходи или щети, различни от възстановяванията, изрично посочени в тези Условия за ползване.

Ако, когато и да било, искате да активирате режима на поверителност (т.е. да ни попречите да използваме геолокацията на вашия автомобил), можете да го направите чрез Приложението и/или вашата Регистрация. Моля, имайте предвид, че след като бъде активиран, режимът на поверителност ще повлияе на всички услуги, разчитащи на геолокация.

Моля, имайте предвид, че след като бъде активиран, режимът на поверителност ще се прилага за всички Услуги, разчитащи на геолокация. Много Услуги разчитат (изцяло или частично) на данните за геолокация от вашия автомобил. Следователно, когато режимът за поверителност е активен, тези Услуги може да не са достъпни или тяхното качество и точност могат да бъдат засегнати. Например, ако сте активирали режима за поверителност, няма да можете да използвате услугата, която ви позволява да локализирате вашия Автомобило и ние няма да можем да локализираме вашия Автомобил след известие за катастрофа.

Състоянието на режима на поверителност (активен или неактивен) остава така, както сте го задали, докато не решите да промените състоянието. Можете да проверите текущото състояние на режима на поверителност през вашата Регистрация.

Нямате право да получите обезщетение или възстановяване от нас, ако една или повече от Услугите не функционират или функционират само частично, защото сте активирали режима за поверителност.

Телематични услуги (и Дистанционни услуги, ако са избрани) могат да се използват само от една Регистрация в даден момент. Като пример за това, Телематичните услуги (и дистанционните услуги, ако са избрани) ще бъдат прекратени, когато купувачът на употребяван автомобил активира Телематичните услуги (чрез въвеждане на пробега) за автомобил със същия VIN. Предишният потребител ще получи известие по имейл, което го информира за загуба на достъп до Стандартните услуги (и Отдалечени услуги, ако са избрани).

Ако в допълнение към Стандартните Услуги сте се абонирали и за Дистанционни Услуги, те ще бъдат автоматично прекратени с прекратяването на Телематичните Услуги.

Раздел 3 – Стандартните услуги

1. Какво представляват Стандартните услуги? 

Резюме на Стандартните услуги можете да намерите на www.toyota-europe.com/MyT .

Моля, имайте предвид, че определени Стандартни услуги включват встъпване в контакт с вас от упълномощено от нас Трето Лице; и/или ви позволяват дистанционно да активирате, деактивирате или управлявате определени Услуги, налични за вашия автомобил

2. Трябва ли да плащате за Стандартните услуги?

Ние няма да ви таксуваме за вашия абонамент и използване на Телематичните Услуги.

Ако, по което и да било време, променим нашата политика и трябва да таксуваме потребителите за тяхното използване на Стандартните услуги, вие ще бъдете уведомени за тази промяна предварително и след това ще можете да анулирате абонамента си, ако не желаете да продължите да използвате Стандартните услуги срещу заплащане.

3. За колко време са налични Стандартните услуги?

Стандартните услуги ще бъдат налични във вашия автомобил за максимален период от десет (10) години, освен ако не бъдат прекратени по-рано от нас в съответствие с настоящите Условия за ползване и без да се засяга правото ни да променяме Стандартните услуги в съответствие с Условията за ползване. Моля, имайте предвид, че ако станете собственик на употребяван автомобил, например след три (3) години използване от предишния собственик, Стандартните услуги ще бъдат достъпни за вас за период от максимум седем (7) години. Моля, свържете се с вашия дилър, ако желаете да знаете с какъв срок разполагате, за да се насладите на използването на Стандартните услуги

4. Прекратяване от ваша страна на Стандартните услуги

Можете да прекратите Стандартните услуги едностранно, без причина, по всяко време, без предизвестие и без да се налага да ни плащате обезщетение, като прекратите Услугите по начина, описан в Раздел 2, клауза 4. Моля, имайте предвид, че не можете да прекратите която и да е Стандартна услуга поотделно или индивидуално.

Ако прекратите Стандартните услуги едностранно без причина, ние ще спрем всички Стандартни услуги най-късно в рамките на два (2) работни дни.

Ако прекратите Стандартните услуги едностранно без причина и ако вашият автомобил има функционалност за достъп до Интернет, Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание също ще бъдат прекратени автоматично.

Ако прекратите Стандартните услуги, Дистанционните услуги също ще бъдат прекратени автоматично.

5. Модификации на Стандартните услуги

Ние си запазваме правото по всяко време да прекратим или премахнем една или повече от Стандартните услуги, да променим тяхната наличност, функционалности, функции, обхват и/или спецификации, да ги заменим с различни или еквивалентни Услуги или да добавим различни или нови услуги, временно или постоянно (например за поддръжка, актуализация, подобрение и т.н.) без предварително известие.

Може да ви информираме за всяка такава промяна по имейл и/или чрез Приложението. Няма да имате право на обезщетение (парично или друго) във връзка с такава промяна.

Ако такава промяна е съществена, ние ще ви уведомим за нея чрез Приложението или по имейл. Ще се счита, че сте приели такава промяна, ако в рамките на тридесет (30) календарни дни от датата на уведомлението не сте прекратили Стандартните услуги.

Раздел 4 – Дистанционни услуги

1. Какво представляват дистанционните услуги? 

Резюме на Дистанционните услуги можете да намерите на www.toyota-europe.com/MyT .

Моля, имайте предвид, че някои Дистанционни услуги може да включват встъпване в контакт с вас от упълномощено от нас Трето Лице; и/или ви позволяват дистанционно да активирате, деактивирате или управлявате определени Услуги, налични за вашия автомобил.

2. Трябва ли да плащате за Дистанционните услуги?

Ние няма да ви таксуваме за вашия абонамент и използване на Дистанционните услуги.

Ако, по което и да било време, променим нашата политика и трябва да таксуваме потребителите за тяхното използване на Дистанционните услуги, вие ще бъдете уведомени за тази промяна предварително и ще можете да анулирате абонамента си, ако не желаете да продължите използване на Дистанционните услуги срещу заплащане.

3. За колко време са налични Дистанционните услуги? 

Дистанционните услуги ще бъдат налични във вашия автомобил за максимален период от четири (4) години, освен ако не бъдат прекратени по-рано от нас в съответствие с тези Условия за ползване и без да се засяга правото ни да променяме Дистанционните услуги в съответствие с клауза 5 от този Раздел. Моля, имайте предвид, че ако придобиете употребяван автомобил, например след три (3) години използване от предишния собственик, Дистанционните услуги ще бъдат достъпни за вас за период от максимум една (1) година. Моля, свържете се с вашия дилър, ако искате да научите с какъв срок разполагате, за да се насладите на използването на дистанционните услуги.

4. Прекратяване от ваша страна на Дистанционните услуги

Можете да прекратите Дистанционните услуги едностранно и без причина по всяко време, без предизвестие и без да се налага да ни плащате обезщетение, като прекратите Услугите, както е описано в настоящата точка. Моля, обърнете внимание, че не можете да прекратите никоя Дистанционна услуга поотделно или индивидуално.

Ако прекратите Дистанционните услуги едностранно и без причина, ние ще спрем всички Дистанционни услуги най-късно в рамките на два (2) работни дни.

Ако прекратите Дистанционните услуги едностранно и без причина и ако вашето превозно средство има функционалност за достъп до Интернет, Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание също ще бъдат прекратени автоматично.

5. Модификации на Дистанционните услуги

Ние си запазваме правото по всяко време да прекратим или премахнем една или повече от Дистанционните услуги, да променим тяхната наличност, функционалности, функции, обхват и/или спецификации, да ги заменим с различни или еквивалентни услуги или да добавим различни или нови Услуги, временно или постоянно (например за поддръжка, актуализации, подобрение и т.н.) без предварително известие.

Може да ви информираме за всяка такава промяна по имейл и/или чрез Приложението. Няма да имате право на обезщетение (парично или друго) във връзка с такава промяна.

Ако такава промяна е съществена, ние ще ви уведомим за нея чрез Приложението или по имейл. Ще се счита, че сте приели такава промяна, ако в рамките на тридесет (30) календарни дни от датата на уведомлението не сте прекратили Дистанционните услуги в съответствие с тези Условия за ползване.

 

Раздел 5 –Смарт услуги 

1. Какво представляват Смарт услугите?

Резюме на Смарт услугите можете да намерите на www.toyota-europe.com/MyT .

Моля, имайте предвид, че някои Дистанционни услуги може да включват встъпване в контакт с вас от упълномощено от нас Трето Лице; и/или ви позволяват дистанционно да активирате, деактивирате или управлявате определени Услуги, налични за вашия автомобил.

2. Трябва ли да плащате за Смарт услугите?

Няма да ви таксуваме за използването на Смарт услугите за първите четири (4) години, започвайки в рамките на първия месец от доставката на вашия автомобил. Можете да активирате абонамента си за Смарт услугите по всяко време.

Вашият абонамент за Смарт услугите ще приключи след изтичане на този период от четири (4) години. Моля, имайте предвид, че ако придобиете употребяван автомобил Lexus, например след една (1) година използване от предишния собственик, Смарт услугите ще бъдат достъпни за вас за период от максимум три (3) години. След изтичането на този четири (4) годишен период ще ви предоставим план за услуги, така че, ако желаете да продължите да използвате Смарт услугите, ще можете да изберете платените Смарт услуги, за които искате да се абонирате.

В случай, че когато и да било, променим нашата политика и се наложи да таксуваме потребителите за използване на Смарт услугите, вие ще бъдете уведомени за тази промяна предварително и след това ще имате възможност да анулирате абонамента си, ако не желаете да продължите да използвате интелигентните услуги срещу заплащане.

3. Прекратяване от вас на Смарт услугите?

Имате право да прекратите Смарт услугите по всяко време без предизвестие и без да се налага да ни плащате обезщетение.

Има няколко начина за прекратяване на интелигентните услуги:

i.Анулиране на вашия абонамент за Смарт услугите за вашия автомобил Lexus

Ако желаете да отмените абонамента си за Смарт услугите за вашия автомобил Lexus, трябва да го направите през вашата регистрация. С отписването от абонамента,  Смарт услугите ще престанат да функционират напълно и изцяло за вашия автомобил Lexus.

Ако сте анулирали абонамента си, можете по всяко време да се абонирате отново заСмарт услугите чрез вашата регистрация. Обърнете внимание, че за да се абонирате отново, ще трябва да преминете  през същата процедура като при първоначалния си абонамент (включително да приемете тези Условия за ползване). Моля, имайте предвид също, че всички данни, свързани с автомобила, генерирани при предишния ви абонамент, ще бъдат загубени.

Ако имате повече от едно превозно средство Lexus, свързано с вашата регистрация, вие трябва да изберете превозното средство Lexus, за което искате да анулирате абонамента си или да се абонирате отново.

ii.Когато продадете или по друг начин прехвърлите собствеността върху вашия автомобил Lexus или когато вашият автомобил Lexus бъде откраднат или изгубен (и не е възстановен):

Ако продадете или прехвърлите собствеността върху вашия автомобил Lexus на друго лице или на професионален дистрибутор, или ако вашият автомобил Lexus е бил откраднат или изгубен (и не е възстановен), вие трябва да премахнете вашето превозно средство Lexus от вашия акаунт.

Ако продадете или прехвърлите собствеността върху вашия автомобил Lexus, моля, информирайте купувача или преобретателя, че автомобилът е свързан автомобил и че купувачът/преобретателят има възможност да се абонира за Смарт услугите чрез собствената си регистрация. Не можете да продавате или прехвърляте по какъвто и да е начин Смарт услугите на купувача/преобретателя.

Раздел 6 – Визуализация на застрахователния резултат

Този раздел се отнася за вас само ако се абонирате за Визуализация на застрахователния резултат. Застрахователните услуги са налични само за конкретен модел автомобил и в някои региони/държави, където TME работи. За да проверите наличността на Свързаните застраховки във вашия регион, можете да се свържете с lexus@contact.lexus.bg.

1. Какво представлява визуализацията на застрахователния резултат?

Визуализацията на поведението ви при шофиране чрез Приложението („Визуализация на застрахователния резултат“) е самостоятелна функция, свързана с използването на Свързани застрахователни услуги (включително изчисления, без ограничение за Застраховка, базирана на потребител (UBI) и Пълна хибридна застраховка), предоставени от вашата застрахователна компания („Застрахователят “).

Визуализацията на вашия застрахователен резултат е възможна само доколкото той вече е изчислен от вашия Застраховател. В зависимост от естеството на вашия застрахователен договор, визуализацията на застрахователния резултат може да се покаже като UBI резултат или FHI спестяване. Моля, имайте предвид, че може да има ситуации, при които нямаме договорно споразумение с вашия застраховател, което може да ни попречи да ви предоставим Визуализация на застрахователния резултат в нашето Приложение.

Визуализацията на Застрахователния резултат е безплатна и доброволна функция. Във всеки момент можете да го активирате, за да видите подробна информация за вашия стил на шофиране (пътувания и резултати) в Приложението. Можете свободно да изберете или да се откажете от тази възможност и това не засяга вашия резултат от шофиране и застрахователен договор. Ако желаете да промените застрахователния си договор, моля свържете се с вашия Застраховател.

Моля, имайте предвид, че нашето дружество не предлага застрахователни продукти. За вашето застрахователно покритие е важно да сте наясно, че правилата и условията на такива продукти се определят и регулират единствено от избрания от вас застраховател.

2. Как можете да активирате Визуализацията на застрахователния резултат 

Вашият абонамент за Визуализация на застрахователния резултат зависи от:

· приемането на настоящите Условия за ползване;

· вашият автомобил трябва да е оборудван с функционалности за свързани автомобили; и,

· това вие да сте сключили застрахователен договор с, например, пълна хибридна и/или потребителска телематична тарифа като клиент със застрахователна компания, която предлага този вид договор.

3. Трябва ли да плащате за Визуализация на застрахователния резултат?

Няма да ви таксуваме за вашия абонамент и използване на Визуализацията на застрахователния резултат.

В случай, че когато и да било променим нашата политика и трябва да таксуваме потребителите за тяхното използване на Визуализацията на застрахователния резултат, вие ще бъдете уведомени за тази промяна предварително и след това ще имате възможност да анулирате абонамента си, ако не желаете да продължите да използвате услугите срещу заплащане.

4. За колко време е достъпна Визуализацията на застрахователния резултат?

Визуализацията на застрахователния резултат ще бъде достъпна във вашата Регистрация за срока на вашия застрахователен договор.

5. Прекратяване от ваша страна на визуализацията на застрахователния резултат?

Има няколко начина за прекратяване на Визуализацията на застрахователния резултат:

 

i.Анулиране на вашия абонамент за Визуализация на застрахователния резултат за вашия автомобил:

Ако искате да отмените абонамента за Визуализация на застрахователния резултат, трябва да го направите през своя акаунт в Приложението. С прекратяване на абонамента Визуализацията на застрахователния резултат ще престане да функционира напълно и изцяло за вашия автомобил.

Ако сте анулирали абонамента си, можете по всяко време да се абонирате отново за Визуализацията на застрахователния резултат чрез вашата Регистрация. Обърнете внимание, че за да се абонирате отново, ще трябва да преминете през същата процедура като при първоначалния си абонамент (включително да приемете тези Условия за ползване). Моля, имайте предвид също, че всички данни, свързани с автомобила, генерирани при предишния ви абонамент, ще бъдат загубени.

ii.Премахване на вашия автомобил от вашата Регистрация:

Можете да прекратите окончателно Визуализацията на застрахователния резултат за вашия автомобил, като премахнете вашия автомобил Lexus от вашата Регистрация.

iii.Когато продадете или по друг начин прехвърлите собствеността върху вашия автомобил Lexus или когато вашият автомобил Lexus бъде откраднат или изгубен (и не е възстановен):

Ако продадете или прехвърлите собствеността върху вашия автомобил на друго лице или на професионален дилър, или ако вашият автомобил е бил откраднат или изгубен (и не е възстановен), трябва да премахнете вашия автомобил от вашата регистрация по съответния начин. 

Ако продадете или прехвърлите собствеността върху вашия автомобил, моля, информирайте купувача или преобретателя, че превозното средство е свързан автомобил и че купувачът/преобретателят има възможност да се абонира за Визуализацията на застрахователния резултат чрез собствената си Регистрация. Не можете да продавате или прехвърляте по никакъв начин Визуализацията на застрахователния резултат на купувача/преобретателя.

6. Модификации на визуализацията на застрахователния резултат

Ние си запазваме правото по всяко време да прекратим или премахнем Визуализацията на застрахователния резултат, да променим нейната наличност, функционалности, възможности, обхват и/или спецификации, да ги заменим с различни или еквивалентни услуги или да добавим различна или нова услуга, временно или постоянно (например за поддръжка, актуализация, подобрение и т.н.) без предварително известие. Може да ви информираме за всяка такава промяна по имейл и/или чрез Приложението.

Няма да имате право на обезщетение (парично или друго) във връзка с такава промяна.

Ако такава промяна е съществена, ние ще ви уведомим за нея чрез Приложението или по имейл. Ще се счита, че сте приели такава промяна, ако в рамките на тридесет (30) календарни дни от датата на уведомлението не сте прекратили Визуализацията на застрахователния резултат.

Раздел 7 – Услуга за достъп до Интернет и Услуги за съдържание 

Този раздел се отнася за вас само ако вашият автомобил има интегрирана функция за Интернет връзка.

Ако имате Автомобил с вградена функционалност за Интернет свързване, ще имате достъп и ще използвате Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание в съответствие с разпоредбите на този раздел.

Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание се предоставят от Трети Лица, което означава, че правилата и условията, както и условията за използване от такова Трето Лице, свързани с Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание, се прилагат директно в отношенията между вас и това Трето Лице. Следователно трябва внимателно да прочетете и, ако бъдете поканени, да приемете правилата и условията, както и условията за използване на тези Трети Лица, преди да осъществите достъп и да използвате Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание. Ако не приемете правилата и условията, както и условията за използване на Третото Лице, когато бъдете поканени, няма да можете да получите достъп и да използвате Услугата за достъп до Интернет и която и да е от Услугите за съдържание.

Правилата и условията от една страна и условията за използване на Третото Лице от друга са достъпни отделно. След като сте активирали Услугата за достъп до Интернет в съответствие с настоящите Условия за ползване, условията за ползване на Третото Лице може да са достъпни:

· на друга страница от Платформата;

· чрез връзки на Платформата към собствения уебсайт на Третото Лице; и/или

· директно на собствените уебсайтове на Третото Лице.

Услугата за достъп до Интернет ви се предоставя от Доставчик на електронни комуникационни услуги („Доставчик на ECS”). Доставчикът на ECS ще бъде една от държавите, които в момента на вашия абонамент за Услугите сте посочили като държава, в която ще използвате преимуществено Услугата за достъп до Интернет („държава на използване“). Моля, имайте предвид, че доставчикът на ECS може да спре или ограничи предоставянето на Услугата за достъп до Интернет, ако установи, че не използвате основно Услугата за достъп до Интернет във вашата страна на използване или в случай на нарушение на нейните правила и условия или условия на употреба.

TME не предоставя каквато и да било Услуга за достъп до Интернет. TME не предава и не разпространява никакви (електронни) сигнали. TME също така не носи отговорност за предаването и/или пренасянето на (електронни) сигнали.

Преди да получите достъп или да използвате Услугата за достъп до Интернет, може да се наложи да приемете отделно и изрично правилата и условията на Доставчика на ECS, което представлява договор между Вас и Доставчика на ECS. TME е само помощник за активирането на Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание. TME не носи отговорност за проверка или оценка, по-специално, но не изключително, на качеството, пълнотата или коректността на Услугата за достъп до Интернет и/или Услугите за съдържание. Ние не даваме никакви гаранции във връзка с услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание, нито одобряваме предложенията за услуги на някой от доставчиците на ECS.

Ще бъдете информирани за всяка промяна на доставчика на ECS за вашата страна на използване по имейл и/или чрез вашата Регистрация. След това ще трябва да приемете правилата и условията на новия ECS доставчик в рамките на определен период от време. Ако не успеете да приемете своевременно правилата и условията на новия доставчик на ECS, достъпът ви до Услугата за достъп до Интернет (и Услугите за съдържание) ще бъде автоматично прекратен.

1. Услуга за достъп до Интернет – Пакети с данни и достъпи

Услугата за достъп до Интернет се състои от обеми данни, които можете да използвате за достъп и използване на Интернет във вашия Автомобил. Продуктовите спецификации на Услугата за достъп до Интернет се определят от доставчика на ECS.

 

a. Услугата за достъп до Интернет се състои от следните „пакети данни“ и „достъпи“

·  Пакет данни „Опитай и плати“ („Try & Play“): чрез пакета данни „Try & Play“ (и възможните му подновявания), вие ще можете да използвате „пакетите данни“, включени в Услугата за достъп до Интернет, предоставяна от доставчик на ECS. Тези „пакети с данни“ могат да включват свързаност на данни и/или „Услуги с нулева цена“ (както е посочено в разпоредбата относно Услугите за съдържание) и могат да варират според държавата по отношение на тяхната продължителност и/или обем (изразен в GB), които трябва да се използват на месец. Пакетът данни „Try&Play“ се предлага безплатно и се активира чрез доставчика на ECS в момента, в който сте активирали Услугата за достъп до Интернет в съответствие с настоящите Условия за ползване.

· Пакети с данни „Месечно или годишно подновяване“: ще можете да подновите първоначалния си пакет с данни след периода „Try & Play“ срещу заплащане. Тези подновявания могат да  включват свързаност на данни и/или „Услуги с нулева цена“ и ще се предоставят или на месечна база чрез месечно автоматично подновяване, или на годишна база чрез експресни подновявания за периоди от дванадесет (12) месеца. Наличният месечен обем (в GB) може да варира за всеки доставчик на ECS. Тези подновявания се предоставят от доставчика на ECS и могат да бъдат активирани чрез вашата Регистрация.

· „Добавки“ (Top-Ups): ще можете да получите достъп до Добавки. Това са „пакети с данни“, които са предназначени да добавят допълнителна връзка за данни, когато достигнете лимита си за месечен обем данни. Добавките се предоставят от доставчика на ECS и могат да се активират през вашата Регистрация. Само една (1) Добавка  възможно да бъде направена по едно и също време (повече информация по-долу).

· Географска зона за достъп: Ще можете да използвате Услугата за достъп до Интернет във вашата страна на използване и в Европейското икономическо пространство и Швейцария без допълнително заплащане.

b. Услуги за съдържание

Услугите за съдържание могат да бъдат направени достъпни само чрез Услугата за достъп до Интернет от доставчика на ECS в зависимост от държавата на използване („Услуги с нулева цена“) или чрез Услугата за достъп до Интернет или други средства за достъп до Интернет (като Bluetooth връзка с вашия смартфон).

2. Активация и подновяване на Услугите за достъп до Интернет 

a. Активация

След като сте се абонирали за Услугите и ако приемете съответните условия, Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание ще бъдат активирани в съответствие с активационните планове, описани по-долу.

Активирането на Услугата за достъп до Интернет автоматично активира Услугите за съдържание.

b. Пакет данни „Опитай и играй“ („Try & Play“) (безплатен пробен период)

Когато активирате Услугата за достъп до Интернет за първи път, можете да се възползвате от безплатен пробен период (пакет данни Try & Play) за Услугата за достъп до Интернет. Дали такъв безплатен пробен период е достъпен за вас и, ако е така, продължителността на този безплатен пробен период ще зависи от вашата страна на използване.

Когато се прилага безплатният пробен период и след изтичането му, вие ще можете да продължите активирането на Услугата за достъп до Интернет след плащане и въз основа на активационните планове , посочени по-долу.

Месечни активации или годишни активации. Можете да закупите месечна или годишна активация на Услугата за достъп до Интернет.

Ако изберете месечна активация, ще трябва да платите месечната такса за активация изцяло и предварително в началото на месечния период, за който се отнася (по време на първоначалната покупка или на всяко последващо подновяване). Месечната активация ще бъде автоматично подновена за следващ период от един (1) месец, освен ако не анулирате месечната си активация през вашата Регистрация поне един (1) ден преди изтичането на текущия месечен период.

Ако изберете годишна активация, ще трябва да платите дванадесет (12) последователни месечни активации наведнъж. Вие ще заплатите годишната такса за активация изцяло и предварително в момента на покупката. Ако искате да подновите активацията след изтичане на годишен период, трябва да подновите активацията през вашата Регистрация и да заплатите годишната такса за активация изцяло и предварително в момента на подновяването (няма автоматично подновяване на годишната активация).

Добавки . За всеки месечен период (независимо дали въз основа на месечна активация или годишна активация), можете, чрез своята Регистрация, да закупите допълнително данни преди края на такъв месечен период, ако искате да увеличите лимита на данни, отнасящи се до този месечен период . Добавката трябва да бъде платена предварително и ще бъде валидна за един (1) месец от деня, в който е закупена.

Месечните периоди на активациите и добавките се изчисляват от месец за месец (например: от 15 ноември до 14 декември включително или от 25 февруари до 24 март включително).

3. Цени и такси – ДДС – Методи на плащане и фактуриране

Цените и таксите за месечните и годишните активации на Услугата за достъп до Интернет, както и за Добавките са посочени във вашата Регистрация. Във фактурата, която ще получите ще бъдат разграничени два отделни елемента.

Цените (включително приложимия ДДС), определени от Доставчика на ECS, ще бъдат препратени от TME на Доставчика на ECS след плащане от ваша страна. Доставчикът на ECS ще вземе решение за потенциални увеличения на своите цени в съответствие със собствените си правила и условия, условията за използване и с приложимите закони и разпоредби.

Таксата за активация и администриране на TME включва приложимия ДДС.

Приемаме следните методи за плащане на вашите месечни или годишни такси за активация и/или Добавки: дебитна/кредитна карта и/или PayPal. Запазваме си правото да изключим определени методи на плащане или да включим допълнителни такива по наше усмотрение и по всяко време.

Фактурите ще се показват във вашата Регистрация, което означава, че връзка към „PDF“ версията на фактурата ще ви бъде изпратена след покупката ви през вашата Регистрация.

4. Право на отказ 

Имате право да се откажете от активирането на Услугата за достъп до Интернет или закупуването на Добавка в рамките на четиринадесет (14) дни от деня, следващ датата на активацията или покупката, без да посочвате причина.

Трябва да упражните правото си на теглене през вашата Регистрация. Ако упражните правото си на отказ, ще ви бъдат възстановени всички такси или цени, които бихте платили. Ние ще извършим такова възстановяване, като използваме същия начин на плащане, който сте използвали за плащане на таксите или цените във връзка с активацията на Услугата за достъп до Интернет или покупките на Добавки, освен ако не сте договорили друг начин. Ние няма да ви начислим никаква такса или разход за такова възстановяване.

5. Промяна на Услугата за достъп до Интернет и/или Услугите за съдържание

Доставчикът на ECS и/или всяко друго съответно Трето Лице, според случая, може по всяко време да промени Услугата за достъп до Интернет и/или една или повече от Услугите за съдържание (тяхната наличност, функционалности, характеристики, обхват и/ или спецификации) или да ги замени с различни или еквивалентни Услуги или да добави различна или нова услуга, временно или постоянно (например за поддръжка, надграждане, подобрение и т.н.) без предварително известие и в съответствие с техните собствени правила и условия, условия за ползване и приложимо законодателство.

6. Прекратяване/неподновяване на вашата активация на Услугата за достъп до Интернет 

Имаме право по всяко време да прекратим вашата активация на Услугата за достъп до Интернет, ако решим да спрем предоставянето на Услугата за достъп до Интернет или ако Доставчикът на ECS реши повече да не предоставя Услугата за достъп до Интернет като цяло или във вашата държава, като ви дадем разумно предварително известие от поне тридесет (30) календарни дни. В случай, че прекратим активацията ви преди крайната дата на съответния активационен период, който вече е платен от вас, ние ще ви възстановим в разумен срок частта от таксите за услугата за достъп до Интернет, съответстваща на активационния период, през който сте не са имали достъп и/или възможност за използване поради предсрочното прекратяване от наша страна.

Ако прекратим вашата активация съгласно тази клауза, вие нямате право и не можете да поискате от нас и/или доставчика на ECS каквато и да е компенсация, възстановяване на разходи или щети, различни от възстановяването, посочено в тази клауза.

Активирането на Услугата за достъп до Интернет е необходимо, за да можете да използвате някоя от Услугите за съдържание. Следователно прекратяването на активацията на Услугата за достъп до Интернет означава, че Услугите за съдържание също се прекратяват.

Прекратяването от наша страна или неподновяването от ваша страна на активацията на Услугата за достъп до Интернет няма да повлияе на предоставянето на Телематичните услуги, които ще продължат да функционират въз основа на вашия абонамент.

Раздел 8 – Общи разпоредби

1. Промени в тези Условия за ползване

Запазваме си правото да променяме тези Условия за ползване по всяко време през срока на вашия абонамент за избраните Услуги.

Вие имате задължение редовно да проверявате тези Условия за ползване чрез портала или в приложението.

С изключение на несъществени промени, които няма да ви засегнат, ние ще ви уведомим по имейл, изскачащ прозорец или по най-подходящия начин, ако променим тези Условия за ползване

Ако в рамките на тридесет (30) календарни дни от получаването на гореспоменатия имейл, изскачащ прозорец или най-подходящото средство не сте прекратили абонамента за Услугите в съответствие с тези Условия за ползване, такава промяна ще влезе в сила и става обвързваща за вас след изтичането на този период от тридесет (30) календарни дни .

В случай че променим тези Условия за ползване по време на годишен период на активация на Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание, ние ще възстановим годишната такса за активация на пропорционална база. На портала ще намерите допълнителна информация за това как можете да поискате такова възстановяване.

2. Спазване на закона

Вие потвърждавате и се съгласявате, че е ваше задължение да спазвате приложимите закони и разпоредби, когато осъществявате достъп и използвате Услугите. Без да се ограничава общия характер на гореизложеното, ваше задължение е да спазвате всички:

· приложими закони и разпоредби за износ и внос, приложими за използването на Услугите;

· приложими местни или национални закони, които биха могли да ограничат използването на тези Услуги във вашия район (напр. местни закони за движение по пътищата, ограничения на законите за околната среда или ограничения на конкретни места като природни паркове); и

· приложими закони и разпоредби за поверителност и заетост. Ако сте работодател и ако предоставяте нашите Услуги на своите служители, трябва да спазвате всички правила и ограничения по отношение на използването на Услугите по отношение на служителите (напр. чрез предоставяне на информация за честна обработка и чрез получаване на съгласие, когато е необходимо), като се подразбира, че вашите служители ще трябва да активират Услугата за достъп до Интернет като физически лица.

3. Предоставяне на вашия Автомобил

Ако желаете да предоставите вашия автомобил на друго лице, за негово или нейно временно ползване, или да извършите сервизизиране на вашия автомобил при дружество, което ще извършва сервизна дейност за автомобили, трябва да информирате това лице или сервизно дружество, че вашият Автомобил е свързан автомобил и че можете да проследите вашия Автомобил и поведението на лицето при шофиране.

По желание можете да се договорите с това лице, че временно ще активирате „режим на поверителност“ на вашия автомобил, като деактивирате проследимостта на вашия автомобил, докато „режимът на поверителност“ не бъде деактивиран. След това вие имате задължение да спазвате това споразумение за срока на предоставяне.

Ако лицето, на което предоставяте вашия автомобил, избере да използва Услугите чрез своя Регистрация, вашият абонамент ще бъде анулиран, както е описано по-горе. За да се абонирате отново за Услугите, ще трябва да следвате същата процедура като описаната в тази клауза.

Моля, имайте предвид, че във всеки случай вие носите отговорност за опазването на поверителността на (данните на) лицата, които използват вашия Автомобил.

4. Изисквания и ограничения

Трябва да спазвате следните изисквания и ограничения, и се съгласявате:

· своевременно да инсталирате всички актуализации, корекции на грешки, пачове и други корекции, свързани с Услугите, които предоставяме от време на време;

· да спазвате всички приложими изисквания, условия или практически кодекси на мрежови/безжични оператори във връзка с използването на Услугите от ваша страна;

· да не предприемате действия или да допускате пропуски, които могат да доведат до:

o   нарушаване или компрометиране на целостта или сигурността на Услугите, всяка мрежа от партньори или доставчици на TME или поверителността на всяко друго лице;

o   причиняват щети на TME или на която и да е от Третите Лица на TME;

· да не използвате достъпа или Услугите:

o   за каквато и да е измамна, престъпна, клеветническа, или за тормоз цел, или за участие или насърчаване на каквато и да е незаконна дейност;

o   за прекъсване, нарушаване или застрашаване на интелектуална собственост, неприкосновеност на личния живот или други права или незаконно присвояване на собственост на която и да еТрето Лице;

  за предаване на подвеждаща или неточна информация с намерение за измама, причиняване на вреда или неправомерно получаване на нещо ценно;

· да не проверявате, притежавате, използвате, копирате, извършвате обратно инженерство или опитвате да откриете изходния код на или използван за създаване на компютърна програма или друг компонент на Услугите, освен ако не е разрешено друго от приложимите закони;

· да не се опитвате да хакнете или да получите неоторизиран достъп до която и да е мрежа, среда или система на TME или на някой от партньорите, доставчиците или клиентите на TME;

·  да не събирате, използвате или прехвърляте никаква информация, включително лични данни, обработвана в контекста на вашето използване на Услугите, освен за разрешеното от вас използване на Услугите; и

· да не опитвате достъп или да използвате каквато и да е Услуга за изграждане на конкурентен продукт или за основната цел да наблюдавате неговата наличност, производителност или функционалност или за сравнителни или конкурентни цели.

5. Гаранции и отговорност

Въпреки множеството технически и организационни мерки, които предприемаме, за да гарантираме качеството и сигурността на Услугите, не можем да гарантираме, че:

· информацията, която вашият Автомобил предава на нашите бек-енд информационни системи, винаги ще бъде напълно поверителна и защитена и няма никакъв риск от прихващане или друг неоторизиран достъп;

· вашият достъп до и използването на услугите винаги ще бъде непрекъснато и достъпно;

· данните, предоставени ви чрез Услугите, са точни или пълни;

·  Услугите са без грешки или че няма да има загуба на качество;

·  Ние не гарантираме наличието или качеството на спешната помощ, която можем да ви предоставим в контекста на известия за катастрофи. До степента, разрешена от приложимото законодателство, нито TME, нито пътната помощ носят отговорност за невключване на спешна помощ и/или полиция или за забавяне или грешка при това.

Ние не гарантираме качеството, пълнотата или коректността на която и да е от Услугите, предоставяни от Трето Лице, и следователно не поемаме никаква отговорност или задължения, произтичащи от използването на тези Услуги от ваша страна. До степента, разрешена от приложимото законодателство, вие се съгласявате да ни обезщетите и да ни предпазите от всякакви щети или загуби, които ние или нашите асоциирани или дъщерни компании може да понесем във връзка с вашето използване на Услугите, предоставяни от Трето Лице.

Не можем да носим отговорност за загуби или щети или за искове от Трети Лица, произтичащи от това, че не сте прекратили абонамента си за Услугите.

TME няма да носи отговорност и да поема задължения за каквито и да е вреди, които може да претърпите или да причините на трети страни поради използването на Платформата и/или вашата Регистрация.

Независимо от която и да е друга разпоредба на тези Условия за ползване, ние не изключваме или ограничаваме нашата отговорност за: 

· смърт или телесна повреда, причинени от нас (Освен ако не е посочено друго в тези Условия за ползване);

· измама, измамно погрешно представяне, груба небрежност или умишлено неправомерно поведение, причинено от нас или от някой от нашите служители или агенти; или

· загуба или повреда, които не можем да ограничим или изключим съгласно задължителното приложимо законодателство.

Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия за ползване, нашата обща съвкупна отговорност, произтичаща от небрежност, нарушение на договора или по друг начин съгласно или във връзка с тези Условия за ползване, ще бъде ограничена до по-високата от

· 200 евро; или

·  общата сума на таксите, платени от вас към нас през периода от три (3) месеца, предшестващ събитието, пораждащо задължението.

Освен ако не е посочено друго в тези Условия за ползване, ние няма да носим отговорност:

· за каквито и да било косвени или последващи загуби или вреди, независимо дали произтичат от небрежност, нарушение на договор или по друг начин, включително, но не само, загуба на печалби, загуба на репутация, загуба на данни, загуба на приходи, загуба на оборот, загуба на бизнес, репутационни щети, загуба на възможности, прекъсване на бизнеса или загуба на очаквани спестявания; или 

· за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от неспазването на вашите отговорности и задължения съгласно настоящите Условия за ползване.

6. Данни за контакти и оплаквания

Ако имате някакви въпроси относно Услугите или ако имате някакви оплаквания относно Услугите, моля, първо се свържете с предпочитания от вас Оправомощен търговец. Можете също да се свържете с нас, като използвате следните данни за контакт: lexus@contact.lexus.bg.

Ако и до степента, приложима съгласно законите на вашата държава, в която сте се абонирали за Услугите, и при условие, че сте потребител съгласно тези закони, имате право да подадете жалба чрез ODR платформата, като щракнете тук Онлайн разрешаване на спорове .

При подаване на жалба чрез тази Платформа, можете да посочите следният имейл адрес lexus@contact.lexus.bg като наш имейл адрес; или със следния компетентен орган: Комисия за защита на потребителите, ул. Врабча 1, гр. София, www.kzp.bg.

7. Интелектуална собственост

Всички марки, посочени на Платформата и всеки свързан уебсайт, са търговски марки или регистрирани търговски марки на дружеството Toyota Motor Corporation, със седалище в Япония, и са валидни в Европейския съюз и/или други юрисдикции.

Графиките на Lexus, емблемите, заглавките на страниците, иконите на бутоните, скриптовете и имената на Услугите и приложенията са търговски марки или търговски облик на Lexus. Търговските марки и търговският облик на Lexus не могат да се използват във връзка с продукт или услуга, които не са на Lexus, по начин, който е вероятно да предизвика объркване сред клиентите или по начин, който омаловажава или дискредитира Lexus.

Всички търговски марки, които не са собственост на Toyota Motor Corporation и които се появяват на Платформата и всеки свързан уебсайт, са собственост на съответните им собственици, които могат или не могат да бъдат свързани, обвързани с или спонсорирани от Lexus.

Lexus запазва всички права върху данните, получени от използването на Платформата, нейното съдържание, Услуги и приложения и т.н., в анонимна форма, както и всяко последващо използване или анализ, извършен от Lexus въз основа на такива данни.

8. Трети Лица Доставчици  

Третите Лица Доставчици могат да предоставят достъп, да предоставят или продават продукти, Услуги или приложения чрез Платформата.

Ние не носим отговорност за проверка, оценка и/или валидиране на който и да е от тези продукти, Услуги или приложения на Трети Лица Доставчици. Ние не гарантираме, нито одобряваме предложенията на което и да е Трето Лице Доставчик и по никакъв начин не носим отговорност за действия от страна на Третите Лица Доставчици и/или за съдържанието, качеството и/или представянето на техните продукти, Услуги или приложения.

Третите Лица Доставчици ще имат отделни условия за ползване за осигуряване на достъпност, предоставяне или продажба на техните продукти, услуги и приложения, които ще трябва да приемете изрично. Трябва внимателно да прегледате техните условия за ползване, когато обмисляте да участвате във взаимодействие с тях.

9. Промени

Ние си запазваме правото да правим промени в съдържанието, Услугите, приложния софтуер и др. на Платформата, както и в тези Условия за ползване, по всяко време.

За вас се прилага тази версията на тези Условия за ползване, която е в сила към момента, в който използвате Платформата, освен ако не се изисква промяна в тези Условия за ползване по закон или от държавен орган.

Ако някое от тези Условия за ползване бъде счетено за невалидно, нищожно или поради някаква причина неприложимо, това конкретно условие ще се счита за разделно и няма да повлияе на валидността и приложимостта на което и да е от останалите Условия за ползване.

Ваша отговорност е да проверявате редовно тези Условия за ползване чрез Платформата.

С изключение на несъществени промени, които няма да ви засегнат, ние ще ви уведомим по имейл, изскачащ прозорец или по най-подходящия начин, ако променим тези Условия за ползване.

Ако в рамките на тридесет (30) календарни дни от получаването на гореспоменатия имейл, изскачащ прозорец или най-подходящото средство не сте прекратили абонамента за Услугите в съответствие с Условията за ползване, такава промяна ще влезе в сила и ще стане обвързваща за вас след изтичането на този период от тридесет (30) календарни дни.

В случай че променим тези Условия за ползване по време на годишен период на активиране на Услугата за достъп до Интернет и Услугите за съдържание, ние ще възстановим годишната такса за активация на пропорционална база. На портала ще намерите допълнителна информация за това как можете да поискате такова възстановяване.

10. Събития извън нашия разумен контрол

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на нашите задължения съгласно настоящите Условия за ползване, ако забавянето или неизпълнението произтичат от причини, които са извън нашия разумен контрол.

11. Отказ

Ако нарушите тези Условия за ползване и ние не предприемем никакви действия, ние все още ще имаме право да използваме нашите права и средства за защита във всяка друга ситуация, в която нарушавате тези Условия за ползване.

12. Приложимо право и юрисдикция

Тези Условия за ползване се подчиняват на и ще се тълкуват в съответствие със законите на Република България.

Всеки съдебен спор относно съдържанието, тълкуването и/или изпълнението на тези Условия за ползване ще бъде отнесен пред съдилищата на Република България, които ще имат изключителна юрисдикция.

13. Разни

При определени обстоятелства изискваната от закона функция за електронно обаждане (e-call) ще бъде активирана. Това се регулира от Регламента на ЕС за електронно повикване (Регламент 2015/758 от 29 април 2015 г.) или негов еквивалент извън ЕС. Вашият автомобил автоматично ще уведоми службите за спешна помощ в страната, в която се намира вашия автомобил, в случай на катастрофа, предизвикваща задействане на въздушна възглавница.

Никакво забавяне или отказ от вас или нас да упражните каквито и да било правомощия, права или средства за правна защита съгласно настоящите Условия за ползване няма да действа като отказ от тях, нито еднократно или частично упражняване на такива правомощия, права или средства за защита ще възпрепятства друго или допълнително упражняване на тях. Всеки отказ, за да бъде ефективен, трябва да бъде в писмена форма.

Ако някое условие или друга разпоредба на тези Условия за ползване е невалидна, незаконна или не може да бъде приведена в изпълнение от което и да е правило или закон или държавна политика, всички други условия или разпоредби на тези Условия за ползване ще останат в пълна сила и действие. При такова определяне, че някое условие или друга разпоредба е невалидна, незаконна или неподлежаща на изпълнение, Страните ще преговарят добросъвестно за промяна на тези Условия за ползване, така че да изпълнят първоначалното намерение на Страните възможно най-точно.

Всяка разпоредба на тези Условия за ползване, която изрично или косвено е предназначена да продължи да е в сила след прекратяването или изтичането на абонамента ви за Услугите, няма да бъде засегната от такова прекратяване или изтичане и ще продължи да бъде в пълна сила след това. Това се отнася, наред с други неща, до клаузи, свързани със спазването на закона (2), гаранции и задължения (5) и права върху интелектуална собственост (8).

Имаме право да възлагаме на подизпълнители, възлагаме или прехвърляме всяко от нашите права и/или задължения по отношение на тези Условия за ползване на което и да е Трето Лице.

Нямате право да възлагате на подизпълнители, да възлагате или прехвърляте което и да е от вашите права и/или задължения по отношение на тези Условия за ползване на което и да било Трето Лице без нашето предварително писмено разрешение.

Тези Условия за ползване съставляват цялото споразумение между вас и нас по отношение на Услугите и те отменят и заместват всякакви предишни или текущи споразумения, писмени или устни, свързани с Услугите.