1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Dynamic radar cruise control
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

ДИНАМИЧЕН КРУИЗ КОНТРОЛ С РАДАР (DRCC)

За оптимална безопасност при пътуване с постоянна скорост автомобилът трябва да бъде адаптиран към заобикалящата го среда. Динамичният круиз контрол с радар гарантира, че винаги поддържате достатъчно голяма дистанция спрямо превозните средства отпред, като забавя автомобила, преди да се създаде опасност от удар.

DRCC разпознава по-бавни превозни средства напред, използвайки радар, монтиран на радиаторната решетка, и вградена в автомобила камера. Когато бъде открито препятствие, вашият автомобил автоматично ще намали скоростта без да се налага да деактивирате круиз контрола. Ако това намаляване е недостатъчно, за да се предотврати сблъсък, DRCC автоматично ще активира спирачките, преди да ускори обратно до зададената скорост, когато превозното средство е отминало.

DRCC съдейства за комфортно пътуване в много ситуации на пътя. Високоскоростният динамичен круиз контрол с радар е идеален, когато се стремите да пътувате спокойно, например по магистрала, докато динамичният круиз контрол с радар за всякаква скорост функционира дори под 40 км/ч, за спокойствие при силно натоварен трафик.

Шофирането с активиран DRCC намалява стреса, който идва от поддържане на дистанцията спрямо автомобила напред, особено в градските райони и когато има опасност неочакван трафик да попречи на пътуването ви.

Освобождаване от отговорност: Не използвайте при никакви обстоятелства системата за безопасност на Lexus като заместник на шофьорските действия на водача и моля, прочетете инструкциите, преди да започнете работа със системата. Водачът винаги е отговорен за безопасността при шофиране.

МОДЕЛИ С ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/bg/bg?model=ct%2Crxl%2Cnx%2Cis%2Crc%2Crf%2Ces%2Cll%2Cls%2Cux