1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

УСЪВЪРШЕНСТВАНИ PARKING SUPPORT ФУНКЦИИ

АСИСТЕНЦИЯ ЗА ВОДАЧА

Паркирането крие своите специфични предизвикателства, свързани с много удари при ниски скорости. Lexus Parking Support e проектиранa да предпазва вашия автомобил и други участници в движението от всеки ъгъл, като ви предупреждават за опасностите в момента, в който те се проявят, и подобрява вашата способност за реакция.

Наборът от функции при паркиране на Lexus работи незабележимо, за да осигури цялостна асистенция при паркиране. Датчиците на PKSA разпознават препятствия около автомобила, предупреждават водача със звуков сигнал и интуитивно индикират позицията на препятствието на мулти-информационния дисплей и на централния дисплей.

За да ви предпази от превозни средства, които приближават отзад, системата за напречен трафик отзад предупреждава водачите със звуков сигнал, когато автомобилите са в движение, заедно с изобразяване на потенциалната опасност в централния дисплей и в индикатор, разположен в съответното странично огледало.

Parking Support Brake (PKSB) подкрепя визуалните и аудио сигнали на Parking Support Alert (PSKA) и предупреждението за напречен трафик отзад, като помага на водачите да спрат, когато има опасност от сблъсък. С помощта на сонарни датчици, Parking Support Brake открива препятствия около целия автомобил и контролира газта и спирачната система при ниски скорости.

Без значение къде е препятствието, Parking Support Brake открива по-широка зона около автомобила, за да гарантира пълно спокойствие. Ако статични обекти, като например стени, биват открити отпред и отзад, водачът бива предупреден от звуково съобщение, показва се опасността и спирачките се активират автоматично. Ако бъде открито препятствие отзад посредством предупредителния сигнал за напречен трафик, Parking Support Brake ще уведоми водача и ще се опита да спре автомобила, за да бъде избегнат сблъсък.

Нашите най-нови модели също така разполагат с усъвършенствана функция Parking Support Brake, която използва задната камера за разпознаване на обекти отзад. Когато пешеходец се приближи до вашия автомобил отзад, системата предупреждава шофьора чрез звукови сигнали и визуално чрез интуитивния дисплей на Intelligence Clearance Sonar, така че водачът може да установи нивото на опасност. Ако пешеходецът е достатъчно близо, за да стане инцидент, контролът на газта и контролът на спирачнките ще се задействат автоматично.

Освобождаване от отговорност: Не използвайте при никакви обстоятелства системата за безопасност на Lexus като заместник на шофьорските действия на водача и моля, прочетете инструкциите, преди да започнете работа със системата. Водачът винаги е отговорен за безопасното шофиране.

МОДЕЛИ С ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/bg/bg?model=ls