1. Legal
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

ПРАВНА ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА НА УЕБСАЙТА

С влизането и използването на сайта на Lexus вие приемате политиката на уебсайта без ограничения. Следователно, вашият достъп до сайта на Lexus е предмет на тези правила, както и на всички съпътстващи закони.

Авторско право © Toyota Motor Europe ("TME")


СЪДЪРЖАНИЕ

Уебсайтът на Lexus съдържа информация относно продуктите на Lexus и промоционалните програми на Lexus. Продуктите на Lexus, описани в този сайт, се предлагат за продажба само в Европа и промоционалните програми, описани в този сайт, са достъпни само в страните, специално посочени в съответната промоционална програма.

Цялата информация, съдържаща се в този сайт, е само с информационна цел. Този сайт не трябва да се използва или подменя информацията, която е достъпна за вас най-близкия оторизиран дилър и сервиз на Lexus

Информацията, съдържаща се тук, е създадена да бъде възможно най-изчерпателна. TME си запазва правото да прави промени по всяко време, без предупреждение, на модели, оборудване, спецификации и наличност.


ЦЕНИ НА ПРОДУКТИ LEXUS

Информацията за цени, съдържаща се в или предоставена чрез уебсайта на Lexus, е само с информационна цел и не представлява оферта за продажба на продукти Lexus. Цените са препоръчителни крайни клиентски цени, а действителните цени в оторизирания дилър на Lexus могат да се различават. Покупката на всеки продукт на Lexus е предмет на условията на индивидуалния договор за продажба.


РАЗХОД НА ГОРИВО И CO2 ЕМИСИИ

Всички стойности за разход на гориво и CO2, цитирани в този сайт, се измерват в контролирана среда в съответствие с изискванията на Директива 80/1268 / ЕИО, вкл. нейните изменения, върху базов модел на автомобила. За допълнителна информация или ако желаете да закупите базов модел, моля, свържете се с най-близкия до вас дилър на Lexus. Стойностите за разход на гориво и CO2 на вашето превозно средство могат да се различават от измерените. Поведението при шофиране, както и други фактори (като пътни условия, трафик, състояние на превозното средство, допълнително оборудване, натоварване, брой пътници ...) играят роля при определянето на разхода на гориво и CO2 емисиите на автомобила.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА "БИСКВИТКИ"

TME използва технологията "бисквитки" (от англ.: cookies), за да може да проследи пътя, които сте извървяли в уебсайта на Lexus, с цел да регистрира потребителската активност на сайта Lexus и да оцени и подобри сайта Lexus, направейки го по-полезен за вас. TME не регистрира информация за отделните потребители чрез тази технология, така че няма да се съхранява или използва по-специално информация за вас. Моля, обърнете внимание, че можете да настроите браузъра да не приема бисквитки или да ви предупреждава при изпращането на "бисквитките". За повече информация как използваме "бисквитките", посетете нашата страница "бисквитки".


ЛИЧНИ ДАННИ / ДАННИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всички лични данни, които предоставяте на TME чрез сайта на Lexus, ще бъдат използвани от TME само за подобряване на услугите, които TME ви предоставя. TME полага всички усилия да гарантира сигурно събиране, предаване и съхранение на лични данни в съответствие с естеството на тези данни. TME няма да използва личните ви данни, за да предоставя непоискани съобщения или информация, няма да ги споделя с трети лица и или да ги продава без съгласието ви.

Когато TME не е задължено да следи и / или да проверява данни, въведени от потребители на сайта Lexus, и не поема никаква отговорност или задължения, свързана с въвеждане на потребителски данни, TME си запазва правото да проверява тези потребителски данни и премахне каквото и да било данни от сайта без основание.


АВТОРСКО ПРАВО-УВЕДОМЛЕНИЕ

Цялото съдържание на този сайт е защитено с авторски права. Можете да използвате само информация, текст, снимки или графики, съдържащи се в този сайт, за лични, нетърговски цели и не може да я възпроизвеждате, променяте, предавате, лицензирате или публикувате, изцяло или отчасти за каквито и да било цели, без писмено съгласие на TME.


ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Всички търговски марки, лога и сервизни марки, показани на този сайт, са собственост на Toyota Motor Corporation В Япония, TME или на трети лица. Забранено е да ги използвате, изтегляте, копирате или разпространявате по какъвто и да е начин без писменото разрешение на Toyota Motor Corporation, TME или на трета страна, спрямо конкретния случай.


ХИПЕРЛИНКОВЕ

Уебсайтът на Lexus може да съдържа хипервръзки, водещи към други интернет сайтове, които са напълно независими от този сайт. TME не дава никакви гаранции за точността, пълнотата или автентичността на информацията, съдържаща се в някоя такава хипервръзка или друг интернет сайт, и достъпът до други интернет сайтове, свързани със сайта на Lexus, е на ваш собствен риск.


БЕЗ ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ

Макар TME да полага всички усилия да се увери, че цялата информация на този сайт е вярна, точността не може да бъде гарантирана и TME не поема никаква отговорност за точността, пълнотата или автентичността на информацията, съдържаща се в този сайт. Този сайт и цялата информация и материали, съдържащи се в него, се предоставя на вас "както е", без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се.


ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

TME се отказва от отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни, последващи или специални щети, произтичащи от или по какъвто и да е начин, свързани с достъпа до или използването на уебсайта на Lexus, включително, но без да се ограничават до загуба или повреда, причинена от вируси, компютърното оборудване или зависимостта ви от информация, получена чрез сайта на Lexus.


ОБНОВЯВАНЕ НА ПОЛИТИКА

TME си запазва правото да актуализира тези правила по всяко време, според нуждите на бизнеса, и може да се чувствате поканени да посетите тази страница, за да проверявате правилата периодично.