1. Owners
 2. Maintenance
 3. Hybrid Health Check
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП
ПОДДРЪЖКА

ПРОВЕРКА НА ХИБРИДНАТА СИСТЕМА

Разчитайте на най-доброто от вашия хибриден модел на Lexus с годишната сервизна проверка Hybrid Health Check (HHC) при вашия местен дилър на Lexus. Това ще гарантира че автомобилът ще запази своите качества и във времето.

ПИОНЕРИ НА ХИБРИДНОТО ЗАДВИЖВАНЕ

Ние носим отговорността че вашият хибриден Lexus ще продължи да функционира възможно най-ефективно. Затова предлагаме сервизната проверка Lexus Hybrid Health Check. 

ЕКСПЕРТИ В ХИБРИДНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

За сервизното  обслужване на хибридна технология е най-добре да се доверите на оторизиран сервиз на Lexus. Всички наши техници са обучени на базата на програмата с високо техническо ниво и сертификация чрез Lexus Certified Training на Lexus и са уважавани експерти. Това означава, че всички наши техници са запознати с най-модерните решения във всички аспекти на хибридните технологии и напълно обучени за използване на най-авангардното оборудване и системи. Резултатът от всичко това е, че вашият Lexus ще получи само най-доброто внимание – вниманието, което заслужава. 

 • LEXUS HYBRID HEALTH CHECK
 • Годишната проверка на хибридната състема на вашия автомобил е отличен начин да си гарантирате че тя ще продължи да работи прецизно и по най-ефективен начин. Теста анализира цялото хибридно задвижване Lexus Hybrid Drive System и изготвя цялостен доклад, на база получените данни вие ще можете да разберете оперативния статус на цялата хибридна система. Всички подробности са внимателно и ясно обяснени, а ако някой елемент от хибридната система се нуждае от ремонт или настройка, това ще бъде разяснено със съответните препоръчителни  стъпки. 

  1. ПРОВЕРКА ХИБРИДНА БАТЕРИЯ (HYBRID BATTERY CHECK) Системата ще анализира състоянието на батерията на хибридното задвижване.

  2. ПРОВЕРКА НА ЗАДВИЖВАНЕТО (DRIVE SYSTEM CHECK) Системата ще анализира ефективността на задвижването. 

  3. ПРОВЕРКА НА ОХЛАДИТЕЛНАТА СИСТЕМА (COOLING SYSTEM CHECK) Системата ще анализира ефективността на охладителната система. 

 • СПОКОЙСТВИЕ
 • Годишната проверка на здравето на хибридната система е част от всяко Lexus сервизиране. С поддържането на здравето на хибридната система на редовни интервали, ще може да разчитате на комфортно, спокойно и приятно пътуване.  
 • РАЗШИРЕНА ГРИЖА ЗА БАТЕРИЯТА 
 • Компонентите на системата Lexus Hybrid Drive се покриват от петгодишна или 100 000 км гаранция от производителя стандартно. Следвайки успешна проверка Hybrid Health Check, вие можете да получите допълнителна една година (или 15 000 км) пакет удължена грижа за хибридната батерията (Hybrid Battery Extended Care) със съответен сертификат към сервизната документация. Това може да се прави всяка година, в продължение на до 10 години от датата на първата регистрация. Това е едно десетилетие на спокойствие, знаейки че въпреки малката вероятност от необходимо допълнителна грижа, тя винаги ще ви бъде осигурена от експерти. 

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА ВАШИЯ ХИБРИД

Ако имате въпроси относно поддръжката на хибрид, моля прочетете нашите въпроси и отговори или се свържете с местния дилър на Lexus

 • Това е често срещан предразсъдък, но отговорът е че не е. Хибридното задвижване не изисква по-често сервизиране от това на конвенционален автомобил, а рутинната поддръжка и малки ремонти обикновено са по-евтини от този при конвенционални двигатели.

   

  Както при всички автомобили, редовната поддръжка е ключов фактор за осигуряване на най-доброто състояние на вашия автомобил. Колкото повече използвате своя автомобил, толкова по-често трябва да го сервизирате. Свържете се с местния дилър на Lexus за да откриете оптималния интервал между сервизните обслужвания и какво друго можете да направите за да осигурите здравето на вашата хибридни батерия и останалите компоненти. 

  Свържете се с местния дилър на Lexus за да определите удобно за време за Hybrid Health Check или се възползвайте от възможността да си запазите час за сервиз онлайн.

  Докладът за здравето на хибридната система Hybrid Health Check е подробно обяснение за състоянието на вашия автомобил. А също така и свидетелство че той е преминал през сервизно обслужване и следователно системата отговаря на условието за удължаване на гаранцията на хибридната батерия, както и описание на елементи които в бъдеще може да се нуждаят от внимание. Докладът ви се предоставя като основа за сравнение в бъдещето и насоки кога трябва да се състои следващата проверка на хибридната система. 

  Батериите на хибридната система на вашия Lexus са изработени със следване на най-високите стандарти за качество и конструирани да имат максимално дълъг живот. Колко време те ще функционират нормално зависи от начина им на използване и на шофиране на автомобила, а поддръжката е от първостепенно значение за тяхната дълговечност. Високоволтовите батерии на хибридните автомобили на Lexus могат да издържат и целия експлоатационен живот на автомобила, а това прави хибридното задвижване едно от най-надеждните в следващите години.  
 • Lexus вярва и инвестира в хибридни технологии от 2004 година и с гордост може да заяви че притежава изключителен експертен опит в областта. Използвайки последните иновативни решения в областта на хибридните технологии, всеки самозаряден хибрид на Lexus е конструиран така че да осигури интелигентен избор за водачи, удоволствие от шофирането и  да гарантира опазването на околната среда. С най-широката гама от луксозни хибридни модели на пазара, е по-лесно от когато и да било да приобщите хибридната технология към вашия стил на живот.

  Ако диагностичният тест е неуспешен и покаже каквато и да е нередност в хибридната система на автомобила, самият тест ще бъде безплатен, а повредата ще бъде отстранена безплатно по гаранция. След това тестът ще бъде повторен отново до постигане на успешен резултат и съответно издаване на сертификат за удължена грижа на хибридната батерия. Ако клиентът все още не е изчерпал петте талона от програмата 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ, издаването на сертификата ще бъде напълно безплатно срещу представяне на поредния талон.

  Всички собственици на Lexus хибрид с изтекла гаранция са добре дошли да извършат диагностичен тест преди навършване на 10 години от датата на първа регистрация на техния автомобил.

  Ако тестът е успешен, автомобилът ще получи сертификат за удължена грижа за хибридната батерия. Ако клиентът все още не е изчерпал петте талона от програмата 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ, издаването на сертификата ще бъде напълно безплатно срещу представяне на поредния талон.

  Ако тестът е неуспешен, самият тест ще бъде безплатен, а собствениците ще трябва да отсранят идентифицираната повреда на хибридната система за своя сметка. След това тестът ще бъде повторен отново до постигане на успешен резултат, след което може да бъде издаден сертификат за удължена грижа.

  Съветваме собствениците на Lexus хибрид да повтарят теста на всяка 1 година или 15 000 км (което настъпи по-рано), в съчетание с редовното техническо обслужване на автомобила, за да си гарантират пълно спокойствие за безупречната работа и високата остатъчна стойност на техния Lexus хибрид за цели 10 години!

  За повече информация, моля, обърнете се към най-близкия от от 15-те оторизирани сервиза на Toyota и Lexus в България.

  Всеки новозакупен Lexus хибрид, доставен след 01 ноември 2015 година е комплектован с 5 номерирани талона за изпълнение на програмата 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ.

  За избягване на всякакви недоразумения, собствениците на хибридни автомобили, включени в тази програма, трябва да предоставят автомобила си в който и да е оторизиран сервиз на Toyota и Lexus в България преди изтичането на петата година от стартирането на фабричната гаранция или преди 100 000 км (което настъпи по-рано).

  Срещу представяне на първия талон (Талон No1), сервизът извършва безплатен тест и издава сертификат, удостоверяващ удължаването на гаранцията на хибридната батерия с 1 година или 15 000 км (което настъпи по-рано).

  Преди изтичането на този период от 1 година или 15 000 км, клиентът трябва да представи своя автомобил за следващата проверка, като срещу представяне на следващия талон (Талон No2), оторизираният сервиз ще удължи гаранцията на хибридната батерия с още 1 година или 15 000 км. Тези безплатни проверки следва де се извършват по описания начин, докато не се изразходва последният талон (Талон No 5).

  След изтичането на действието на последния талон, включен в програмата, и в случай, че автомобилът все още е на по-малко от 10 години от датата на първа регистрация, клиентите имат възможността да удължават допълнително грижата на хибридната батерия срещу заплащане.

  Стандартната цена за издаване на сертификат за удължена грижа за хибридната батерия след преминаване на успешен диагностичен тест е 329 лв с ДДС. Този сценарий е удачен за клиенти с голям годишен пробег на техния Lexus хибрид по-голям от 15 000 км.

  Талоните за безплатна грижа за хибридната батерия са част от конкретния автомобил и те не могат да бъдат използвани за различен автомобил от този, за който са издадени.

  При пропуск от страна на клиента да предостави автомобила си за съответната последователна проверка на хибридната батерия и в случай, че тя дефектира, отстраняването на повредата се заплаща от клиента по актуалните към този момент цени за труд и резервни части. След замяната на хибридната батерия, клиентите ще могат да продължат безплатната грижа за нея, спазвайки описаните по-горе условия.

  При загуба или унищожаване талоните, те не подлежат на възстановяване, както и не се възстановява правото на ползване на оставащите безплатни диагностични тестове на хибридната система.

  Условията за извършване на диагностичен тест на Lexus хибрид и издаване на сертификат за удължена грижа на хибридната батерия са следните:

  • Автомобилът да е най-малко на 4 години или 85 000 км от датата на първа регистрация, което от двете настъпи по-рано.
  • Автомобилът да е на по-малко от 10 години от датата на първа регистрация към деня на извършване на теста.
  • Автомобилът да е произведен с предназначение за европейския пазар и да е с първа регистрация в Европа