1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Road sign assist
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

AСИСТЕНТ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ (RSA)

Бъдете информирани по време на шофирането си с най-актуалните данни, взети от най-надеждния източник: самия път. Асистентът за разпознаване на пътни знаци помага на водачите да не пропускат важни знаци, като предават съобщения за магистралите директно на дисплея на автомобила.

RSA използва предна камера, за да получава информация за пътни знаци и да я показва на таблото на автомобила. Съвместима с всички европейски пътни знаци, RSA ви осигурява спокойствие по пътя напред.

При натоварено шофиране и в сложни пътни условия, понякога знаците могат да не бъдат забелязани и да причинят значителни закъснения във вашето пътуване. RSA следи за всеки пътен знак, като гарантира, че винаги сте запознати с информация, която може да повлияе на маршрута ви.

Освобождаване от отговорност: Не използвайте при никакви обстоятелства системата за безопасност на Lexus като заместник на шофьорските действия на водача и моля, прочетете инструкциите, преди да започнете работа със системата. Водачът винаги е отговорен за безопасното шофиране.

МОДЕЛИ С ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/bg/bg?model=ct%2Crxl%2Cnx%2Cis%2Crc%2Crf%2Ces%2Cll%2Cls%2Cux