1. Legal
 2. WLTP
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП
ЗАКОННО

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПИТВАНЕ WLTP

Нов метод за измерване на разход на гориво и емисии.

От 80-те години насам европейските емисии на нови автомобили и тестове за икономия на гориво са провеждани с помощта на новия европейски цикъл на движение (NEDC). От 1 септември 2017 бе въведен нов тест - Нова световна хармонизирана за изпитване на леки превозни средства (WLTP), която дава на купувачите на автомобили и на собствениците по-реалистично разбиране за представянето на автомобила.

NEDC КЪМ WLTP: КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ?

С напредването на автомобилните технологии и промени в стила на шофиране, близо 40-годишния NEDC цикъл на шофиране предстои да бъде сменен. За да предостави по-точен начин, по който се изчислява и сравнява разходът на гориво и отделените емисии, новият WLTP тест въвежда по-реалистични тестови условия, в резултат на които, лабораторните тестове ще рефлектират по-точно представянето на автомобилите.

ЕТО КАКВО ВКЛЮЧВА ТЕСТЪТ WLTP:

 • Тестов цикъл

  Динамични тестове, които са по-представителни за реалните условия на шофиране.

  Фази на шофиране

  Повече динамични фази: 52% градски и 48% извънградски

  Средна и максимална скорости

  Средна скорост 46,5 км/ч (увеличение с 12,5 км/ч) и увеличена максимална скорост на 130 км/ч.  

  Смяна на предавки

  Всеки автомобил има различни, не толкова фиксирани точки на превключване.

 • Продължителност на цикъла

  Тестовете са с продължителност 30 минути, увеличение с 10 минути.

  Дистанция на цикъла

  23,25 километра или над два пъти по-голяма от преди това.

  Допълнително оборудване

  Допълнителните опции на автомобила (влияещи на емисиите на CO2 и разхода) се взимат предвид.

  Тестови температури

  Измерванията сега се правят при 23°C (а CO2 се коригират на 14°C) срещу 20-30 °C.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ПО-ГОЛЯМА ЯСНОТА

Между септември 2017 г. и септември 2018 г., всички нови автомобили трябва да преминат към тестовата процедура WLTP (лекотоварните ще последват една година по-късно). За Lexus, първият сертифициран по WLTP модел е RC F, през четвъртото тримесечие на 2017 г.

В Lexus, приветстваме промяната към WLTP, която ще осигури на нашите клиенти по-прецизна база за изчисляване на разхода на гориво и емисиите. Като лидер в чистата мобилност, ние сме прекарали десетилетия в изследователска работа за превръщане на автомобилите в по-опазващи околната среда машини, създавайки технологии като хибридите, доказали своята роля в намаляването на парниковите газове и помагащи за преминаването към нисковъглеродно общество.

"ХИБРИДЪТ Е ГРЪБНАКЪТ НА НАШАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАДВИЖВАНИЯ И ЩЕ НИ ПОМОГНЕ ДА НАМАЛИМ ЕМИСИИТЕ НА ВЪГЛЕРОД С 90% КЪМ 2050 Г., В СРАВНЕНИЕ С 2010 Г."

Д-р Йохан Ван Зил, президент и изпълнителен директор на Toyota Motor Europe 

 

ТЕСТОВЕ ОТ ЕЖЕДНЕВИЕТО, РЕАЛИСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ

Новите WLTP тестове ще гарантират, че лабораторните измервания сега по-добре отразяват ситуациите с които се срещате в ежедневието. Това означава, че стойностите за разхода на гориво и емисиите представени за новите автомобили ще са по-близо от това, което на практика ще бъде постигнато.  

Не, реалният разход на гориво ще остане същият, но е вероятно вашето превозно средство да получи по-висока официална стойност на CO 2 и разход на гориво поради по-строгия тестов цикъл на WLTP - по-близо до реалния живот.

Подобно на NEDC, WLTP продължава да бъде лабораторен тест. Тъй като стила и условията на шофиране могат да се различават, има възможност за известно разминаване между официалните стойности и това, което потребителят постига в реалния живот.

За преходния период (до края на 2020 г) стойностите от NEDC ще продължат да бъдат генерирани успоредно с WLTP стойностите. Тъй като старата процедура на NEDC вече не може да се използва, правилата налагат, че стойностите на WLTP за CO 2 ще бъдат преведени към еквивалентни NEDC стойности чрез "корелационно упражнение". Това ще се извърши или чрез симулационен инструмент, разработен от Европейската комисия, или чрез физическо повторно тестване, което може да доведе до по-високи стойности на NEDC за CO 2 за вашия автомобил, тъй като това ще бъде актуализирана версия на NEDC (въз основа на WLTP).

Да, WLTP ще бъде използван и за измерване на вещества като въглероден окис (CO), въглеводороди (HC), азотни окиси (NOx) и твърди частици (PM / PN).

WLTP сертифицирането ще бъде задължително за всички лекотоварни превозни средства (категории N1 (ii), N1 (iii) и N2) от 1 септември 2019 г., една година след леките пътнически автомобили.