ahb

LEXUS SAFETY SYSTEM +

Интелигентен асистент за автоматично управление на дългите светлини

Превключването между дългите и късите светлини е съществена част от нощното шофиране, но с Интелигентния асистент за управление на дългите светлини можете да карате без да мислите за превключването на светлини, като не правите компромис с видимостта. Интелигентният асистент реагира на фаровете на други автомобили и деактивира дългите светлини автоматично, когато е необходимо, преди да възстанови дългите светлини, когато пътят е чист.
Използвайки вградена камера, Интелигентният асистент за управление на дългите светлини реагира на това, което очите ви не могат веднага да открият. Чрез превключване на къси светлини в оптималния момент вашият автомобил избягва заслепяването на други шофьори, докато осветяват пътя за възможно най-дълго време. Това ви дава оптимална видимост към пътя напред, максимално добра видимост към пешеходците и всякакви други препятствия
Това намалява натоварването върху водача при смени на къси и дълги светлини и ви дава възможност да се отпуснете и да се насладите на нощното шофиране, сигурни, че имате пълна видимост към пътя напред.
Освобождаване от отговорност: Не използвайте при никакви обстоятелства системата за безопасност на Lexus като заместник на шофьорските действия на водача и моля, прочетете инструкциите, преди да започнете работа с системата. Водачът винаги е отговорен за безопасното шофиране.

МОДЕЛИ С ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ