pcs

LEXUS SAFETY SYSTEM +

СИСТЕМА PRE-COLLISION SYSTEM С РАЗПОЗНАВАНЕ НА ПЕШЕХОДЦИ (PCS)

Защитата от удар започва с превенция срещу удар. Системата Pre-Collision System с разпознаване на пешеходци гарантира, че винаги сте в най-добра позиция да реагирате на случващото се на пътя. Системата Pre-Collision System наблюдава превозните средства и пешеходците пред вашия автомобил, като прави предупреждения, ако има опасност от челен удар, и подобрява действието на спирачната системата, ако сблъсъкът е неизбежен.
С помощта на радар и камерата PCS обследва пътя напред с точни детайли, за да разпознава коли, пешеходци и велосипедисти.
Ако се очаква удар, водачът бива уведомен чрез аудио и визуални сигнали; които му дават възможност да предприеме съответните действия. Освен това, ако системата прецени, че има голяма опасност от удар или че ударът е неизбежен, спирачният асистент увеличава спирачното усилие и автоматично активира спирачките, за да предотврати удар и да намали щетите.
PCS подкрепя интуицията ви на шофиране, за да се уверите в чувството си за дистанция спрямо всички препятствия напред и да ви осигури спокойствие. Непознатите пътища стават по-приятни за каране, тъй като PCS ви помага да следите внимателно другите участници в движението, да се отпуснете и да се насладите на шофирането.
Освобождаване от отговорност: Не използвайте при никакви обстоятелства системата за безопасност на Lexus като заместник на шофьорските действия на водача и моля, прочетете инструкциите, преди да започнете работа с системата. Водачът винаги е отговорен за безопасното шофиране.

МОДЕЛИ С ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ