1. Legal
  2. Environment
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

LEXUS И ОКОЛНАТА СРЕДА

360° ПОДХОД

УСИЛИЯТА, КОИТО LEXUS ПОЛАГА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, СА ПЛОД НА ЕСТЕСТВЕНИЯ РЕСПЕКТ И ЗАГРИЖЕНОСТ КЪМ ПРИРОДАТА НА НАШАТА ЗЕМЯ. РАЗГЛЕДАЙТЕ 5-СТЕПЕННИЯ ПРОЦЕС, ЗА ДА НАУЧИТЕ КАК LEXUS НАМАЛЯВА НЕГАТИВНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗАОБИКАЛЯЩАТА ГО СРЕДА"

ЦЕЛ: НУЛЕВИ ЕМИСИИ

В LEXUS ВЯРВАМЕ, ЧЕ Е НАША ОТГОВОРНОСТ ДА ЗАДАДЕМ ТОНА НА ОТГОВОРА НА ИНДУСТРИЯТА КЪМ ЕКОЛОГИЧНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО.

Ние смятаме, че устойчивото екологично развитие е най-голямото предизвикателство, пред което се изправя нашата индустрия и нашето общество през този век. Отговорът засяга не само нашите продукти, но и всеки аспект на нашия бизнес и всеки човек, ангажиран с него.

Водени от ясната визия за устойчива мобилност, ние:

  • Създаваме революционни екологични технологии като хибридните автомобили
  • Намаляваме въздействието върху околната среда във всички наши дейности
  • Минимизираме употребата на природни ресурси, които използваме при производство и увеличаваме рециклирането и повторното използване
  • Работим с местни общности за подобряване на качеството на околната среда

Ние наричаме този 360 ° подход нашето екологично лидерство. Стремим се към постигането на нулеви емисии, като съкращаваме отпадъците във всяка част от нашия бизнес. Вярваме, че с времето и уменията и чрез Кайзен (японската дума за "непрекъснато усъвършенстване") това е възможно. Ние вярваме, че растежът и успехът на Lexus зависят от него.

ПЪРВА СТЪПКА: РАЗВИТИЕ НА ПРОДУКТИ И ДИЗАЙН

ЗА НАМАЛЯВАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ДА ПЛАНИРАМЕ И ИЗМЕРВАМЕ НАПРЕДЪКА. НИЕ ПРИЛАГАМЕ ТЕХНИКАТА "ОБХВАТ НА ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ" - КОМПЛЕКСЕН ПРОЦЕС НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ, КОЙТО ВЗИМА ПРЕДВИД ВСИЧКИ ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ И ЕКОЛОГИЧНИТЕ И ЗДРАВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С НАШИТЕ ПРОДУКТИ.

"Ние сме пионери в използването на високопрерабтваеми материали и изследване и използване на части, които са лесни за рециклиране в края на техния жизнен цикъл, което спомага лесното рециклиране и възстановяване. Дори най-невидимите части във всеки Lexus са проектирани с тази идея: рециклираните брони се използват за оформяне на багажното отделение, а рециклирани шумозаглушителни материали се изпозлват за шумоизолация зад таблото.

Интериорните панели на вратите са изработени от стеблото на кенаф - член на семейството хибискус - вместо от дървесина, както преди.

Кенафът абсорбира между два и пет пъти повече въглероден диоксид в сравнение с други растения и се смесва с отпадъци от автомобилни сервизи, прави облицовката на вратите по-лека, притежава по-добри шумоизолиращи свойства и е материал, който не намалява горския фонд.

"НИЕ РАЗРАБОТИХМЕ БЕЗКРАЙНО РЕЦИКЛИРУЕМИ ПЛАСТМАСИ, КОИТО ИЗПОЗЛВАМЕ ВЪВ ВСИЧКИ НАШИ АВТОМОБИЛИ, А ВЕЧЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И ОТ ВСИЧКИ АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ."

ВТОРА СТЪПКА: ПРОИЗВОДСТВО

Ние смятаме, че устойчивото екологично развитие е най-голямото предизвикателство, пред което се изправя нашата индустрия и нашето общество през този век. Отговорът засяга не само нашите продукти, но и всеки аспект на нашия бизнес и всеки човек в него.

Ние наричаме този 360 ° подход нашето екологично лидерство. Стремим се към постигането на нулеви емисии, като съкращаваме отпадъците във всяка част от нашия бизнес. Вярваме, че с времето и уменията и чрез Кайзен (японската дума за "непрекъснато усъвършенстване") това е възможно. Ние вярваме, че растежът и успехът на Lexus зависят от него.

ТРЕТА СТЪПКА: ЛОГИСТИКА

Ангажимента на Lexus към околната среда се простира от събирането и транспортирането на суровини до преработката и монтажа на автомобилни компоненти, от процесите в нашите търговски центрове до обработката на материали в края на жизнения цикъл на автомобилите.

Успяхме да намалим логистичното разстояние с 3,057 мили годишно, което даде възможност да спестим 1,020 тона CO2. Това бе постигнато чрез внимателно планиране на нашите транспортни маршрути и чрез удвояване на полезния товар на камион.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: РЕЦИКЛИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ В КРАЯ НА ТЕХНИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

ДИРЕКТИВАТА ЗА КРАЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА АВТОМОБИЛИТЕ ЦЕЛИ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИТЕ ПРОДУКТИ, ПОДОБРЯВАНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНЕТО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА АВТОМОБИЛИ В КРАЯ НА ЖИЗНЕНИЯ ИМ ЦИКЪЛ

Lexus одобрява изискванията на директивата и като част от изпълнението има приложена политика на безплатно връщане за всички одобрени автомобили Lexus.

Определили сме Autogreen за наш доставчик на услуги за управление на безплатната схема за връщане на автомобили. Те могат да предоставят информация за това дали вашето превозно средство отговаря на условията за безплатно връщане и да посочат местоположението на най-близкия до вас пункт за връщане. За повече информация, моля, посетете www.autogreen.eu

В Lexus работим на глобално ниво за минимизиране на въздействието на нашите дейности върху околната среда. При избора на бизнес партньор за оползотворяване и рециклиране на автомобили в края на жизнения им цикъл бе изключително важно да бъдат демонстрирани най-високите стандарти, гарантиращи, че собствениците на Lexus получават отговорно, надеждно и ефективно обслужване при окончателното изваждане от експлоатация на техните автомобили.