Времето не е спрямо графика

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ  Желаете ли да получавате актуални за Вас съобщения (новини, напомняне за следгаранционни услуги, персонализирани оферти и покани) по имейл/телефон?   Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време на електронен адрес lexus@contact.lexus.bg

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ПОВОД ИСКАНИЯ НА КЛИЕНТИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, ОТПРАВЕНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД, LEXUS (ВКЛ. ПОРТАЛ “MY LEXUS”) ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ (ВКЛ. ПРИЛОЖЕНИЕ “MY LEXUS”)
Информацията се предоставя на всеки клиент или заинтересован потребител, който иска да се свърже с нас чрез Интернет страницата на Lexus (вкл. портала “My Lexus”) или чрез приложение на Lexus (вкл. приложението “My Lexus”) с искане (пробно шофиране, онлайн заявяване на сервизно обслужване, искане на информация за продукт, услуга...

или друго) и следва да бъде включена в съответните уеб формуляри:
Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163, и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като „Администратори на Лични данни”, събират Вашите Лични данни (както е посочено по-долу) за описаните по-долу цели.
Когато се свързвате с нас с искане за пробно шофиране, оферта, брошура, заявяване на час или друго искане на информация за продукти, услуги или приложеня Lexus чрез нашата Интернет страница или приложение Lexus, се прилагат следните правила:

Ще Ви помолим да ни предоставите следните Лични данни: име, адрес, имейл, телефонен номер; VIN номер, регистрационен номер, сервизна история и др.;

Ние ще използваме тези Лични данни само за изпълнение и проследяване на Вашето искане;

Не споделяме Вашите Лични данни с друго дружество, освен при определени искания, които може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощения търговец/Сервиз, посочен от Вас; и

За да улесним проследяването на Вашите искания (от нас и от Вас), Вашите Лични данни се запазват за срок от 6 месеца, след датата, на която сте ги предоставили, след което биват изтрити.
Горните правила се прилагат в допълнение към Общата политика на Lexus за поверителност и защита на Личните данни, в която са уредени общите условия за обработване на Вашите Лични данни. Вие трябва да се запознаете и приемете посочената политика, за което молим да посетите следния линк Политика на Lexus за поверителност и защита на Личните данни

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ ПО ПОВОД ИСКАНИЯ НА КЛИЕНТИ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, ОТПРАВЕНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИТЕ НА ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД, LEXUS (ВКЛ. ПОРТАЛ “MY LEXUS”) ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ (ВКЛ. ПРИЛОЖЕНИЕ “MY LEXUS”)
Информацията се предоставя на всеки клиент или заинтересован потребител, който иска да се свърже с нас чрез Интернет страницата на Lexus (вкл. портала “My Lexus”) или чрез приложение на Lexus (вкл. приложението “My Lexus”) с искане (пробно шофиране, онлайн заявяване на сервизно обслужване, искане на информация за продукт, услуга или друго) и следва да бъде включена в съответните уеб формуляри:
Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163, и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като „Администратори на Лични данни”, събират Вашите Лични данни (както е посочено по-долу) за описаните по-долу цели.
Когато се свързвате с нас с искане за пробно шофиране, оферта, брошура, заявяване на час или друго искане на информация за продукти, услуги или приложеня Lexus чрез нашата Интернет страница или приложение Lexus, се прилагат следните правила:

Ще Ви помолим да ни предоставите следните Лични данни: име, адрес, имейл, телефонен номер; VIN номер, регистрационен номер, сервизна история и др.;

Ние ще използваме тези Лични данни само за изпълнение и проследяване на Вашето искане;

Не споделяме Вашите Лични данни с друго дружество, освен при определени искания, които може да бъдат изпълнявани чрез Оправомощения търговец/Сервиз, посочен от Вас; и

За да улесним проследяването на Вашите искания (от нас и от Вас), Вашите Лични данни се запазват за срок от 6 месеца, след датата, на която сте ги предоставили, след което биват изтрити.
Горните правила се прилагат в допълнение към Общата политика на Lexus за поверителност и защита на Личните данни, в която са уредени общите условия за обработване на Вашите Лични данни. Вие трябва да се запознаете и приемете посочената политика, за което молим да посетите следния линк Политика на Lexus за поверителност и защита на Личните данни