LEXUS БЮЛЕТИН

ВАШИТЕ КОНТАКТИ

Всички полета са задължителни, освен ако не са посочени като (по избор) .

Уведомление за поверителност за обработване на личните данни и форма за съгласие:

Въз основа на Вашето изрично съгласие, както е поискано по-горе,Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163 и Toyota Motor Europe NV / SA ("TME"), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, ще събират Вашите имена, имейл, адрес и мобилен телефон и ще споделят тези данни с определени партньори на Тойота (както е описано по-горе), за да ви изпращаме маркетингови съобщения и за целите на анкетни проучвания, описани по-горе. Може да изберете категориите...

съобщения, които можем да ви изпращаме и по всяко време имате право да оттеглите съгласието си за една или повече от гореописаните категории съобщения, като се свържете с нашия екиптук.

Горепосочените правила трябва да се четат заедно с Общата политика за поверителност и защита на личните данни на Toyota, в която са описани общите условия за обработката на Вашите лични данни, включително описание на Вашите права за обработка на лични данни, които трябва да сте прочели и приели. Също така имате право на достъп до Вашите лични данни, които обработваме, право на коригиране, изтриване, преносимост на данни и ограничаване на обработката, право на възражение и право за подаване на жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Отидете до следните линкове тук и тук.

Ще намерите допълнителна информация относно обработката на Вашите лични данни тук.

Уведомление за поверителност за обработване на личните данни и форма за съгласие:

Въз основа на Вашето изрично съгласие, както е поискано по-горе,Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163 и Toyota Motor Europe NV / SA ("TME"), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, ще събират Вашите имена, имейл, адрес и мобилен телефон и ще споделят тези данни с определени партньори на Тойота (както е описано по-горе), за да ви изпращаме маркетингови съобщения и за целите на анкетни проучвания, описани по-горе. Може да изберете категориите съобщения, които можем да ви изпращаме и по всяко време имате право да оттеглите съгласието си за една или повече от гореописаните категории съобщения, като се свържете с нашия екиптук.

Горепосочените правила трябва да се четат заедно с Общата политика за поверителност и защита на личните данни на Toyota, в която са описани общите условия за обработката на Вашите лични данни, включително описание на Вашите права за обработка на лични данни, които трябва да сте прочели и приели. Също така имате право на достъп до Вашите лични данни, които обработваме, право на коригиране, изтриване, преносимост на данни и ограничаване на обработката, право на възражение и право за подаване на жалба до Вашия орган за защита на личните данни.

Отидете до следните линкове тук и тук.

Ще намерите допълнителна информация относно обработката на Вашите лични данни тук.