Запознайте се с всички подробности за любимия си модел. Каталогът предоставя информация за всички функционалности, аксесоари и цветове на избрания модел.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА НОВИНИ И СЪОБЩЕНИЯ

Желаете ли да получавате актуални за Вас съобщения (новини, напомняне за следгаранционни услуги, персонализирани оферти и покани) по имейл/телефон? 

Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време на електронен адрес lexus@contact.lexus.bg.

Информацията, която изпращате, няма да се използва или разпространява по друга причина, освен за изпълнение на вашата заявка. За повече информация, моля, прочетете нашата политика за поверителност.