1. Discover Lexus
  2. Design
  3. Pioneering Spirits
ВРЪЗКИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

ПИОНЕРСКИ ДУХ

Създавайки нова форма на изкуство от древна традиция.

Хората са използвали дърво от зората на времето, като често са правили детайли колкото примитивни, толкова и интересни като сложното японско изкуство Йосеги е ярко изключение от правилото.

Тази деликатна и трудоемка форма на декоративно дървообработване, практикувана повече от 400 години и позната още като японска инкрустация върху дърво, включва подреждането на дървени парчета с различни цветове и текстури в сложни мозаечни шарки с прецизна точност.

Това е изключително сложен процес, изискващ високо ниво на умения и опит, което го превръща в по-малко популярно през последните векове.

Въпреки това един човек е убеден не само да продължи да практикува древното изкуство Йосеги, но и да му придаде съвременно звучене и да популяризира красотата му пред света.

Кен Ота е широко признат за модерен майстор на дървообработката Йосеги и страстен посланик на своето изкуство, отдаден на зачитането на традиционните техники, усъвършенствани през вековете, и готов да прегърне иновациите във формите.

„Искам да продължа да защитавам традициите," обяснява Ота, който работи в ателие в Ханоке, Япония, родното място на Йосеги. „Затова е необходимо да се променя и да остана иновативен. Не е въпрос дали "да копирам или да не бъда копиран", а да преследвам собствената си оригиналност."

„ИСКАМ ДА ПРОДЪЛЖА ДА ЗАЩИТАВАМ ТРАДИЦИИТЕ," ОБЯСНЯВА ОТА, КОЙТО РАБОТИ В АТЕЛИЕ В ХАНОКЕ, ЯПОНИЯ, РОДНОТО МЯСТО НА ЙОСЕГИ. „ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ПРОМЕНЯ И ДА ОСТАНА ИНОВАТИВЕН. НЕ Е ВЪПРОС ДАЛИ „ДА КОПИРАМ ИЛИ ДА НЕ БЪДА КОПИРАН", А ДА ПРЕСЛЕДВАМ СОБСТВЕНАТА СИ ОРИГИНАЛНОСТ."

Кен Ота, майстор дървообработка Йосеги

Парчетата Йосеги са толкова уникални и сложни, че не могат да бъдат масово произвеждани, а подбраното дърво за всеки ръчноизработен предмет веднага отразява стила и вкуса на майстора занаятчия, почти като „подпис".

Ота, които в продължение на години се обучава да усъвършенства своето изкуство първо в политехническо училище в Сайтама, а после и в известното ателие Киро в Одауара, създава парчетата си от селекция от 25 различни вида дърво, вариращи от Хокайдо до Окинава, който той лично търси в цяла Япония.

За него дървото, което използва, за да прави своите най-търсени парчета (включително кутии, тави и подложки) е повече от основен материал и цени и оценява всяко едно парче.

„Уважавам живота на дърветата, отсечени в гората," казва той. „Това е валидно и за други въпроси и бих искал да остана благодарен за това, което съм взел. Всяко дърво има собствена уникална форма и шарка като позволява свободата и възможността за изразяване, което незабавно води към неговата привлекателност."

Една от най-отличителните характерситики на Йосеги е, че е изключително времеемка техника и изисква свръхтърпение от страна на майстора занаятчия, което е странно в сравнение със забързания дигитален свят, в който живеем. Ота се чувства комфортно със забавения ритъм, който налага работата му, и я прегръща като възможност да опознае дълбините на своята работа като занаятчия.

„Времето няма значение," казва той. „Мога да изразя само това, което имам вътре в себе си."

СЪЗДАВАЙКИ НОВА ФОРМА НА ИЗКУСТВО ОТ ДРЕВНА ТРАДИЦИЯ

Марката Lexus е страстна по отношение на иновации и висококачествено занаятчийство. Lexus засилва непрекъснатия си ангажимент към деликатното сливане на традиции с технологии като чества тази удивителна техника на трансформация на дървото в изработване на нови шарки.