ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ МОЯТ LEXUS

Създайте потребителски профил в Моят Lexus, за да получите достъп до интересни опции и съдържание.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Добре дошли в My Lexus. Тези Условия за ползване се прилагат за портала/ приложението My Lexus и неговото съдържание, услуги, приложения, софтуери и др., достъпни от портала/ приложението My Lexus, както и до създаването и използването на регистрация  My Lexus.

С използването на портала/приложението My Lexus и на която и да е друга Интернет страница, за която се прилагат настоящите Условия за ползване, Вие се съгласявате със следните условия, с Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе 163 и Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium (“TME”), които са отговорни съвместно за портала/приложението My Lexus, наричани по-долу в тези Условия за поверителност „Lexus”, ние”, нас и „наш”.

 

Вие трябва първо да прочетете и приемете тези Условия за ползване, които представляват правнообвързващо споразумение между Вас и Lexus, за да:

-          Имате достъп до и ползвате портала/приложението My Lexus и

-          Да може да станете член в My Lexus и да отворите и използвате регистрация  My Lexus.

 

1. Регистрация в My Lexus

 

Ако си направите и използвате регистрация в My Lexus, Вие отговаряте за опазване на поверителността на Вашата регистрацияв My Lexus и съответстващата й парола, както и за ограничаване на достъпа до устройствата, от които влизате във Вашата регистрация My Lexus (например, Вашия компютър), за да предотвратите неоправомощен достъп до Вашата регистрация в My Lexus. Вие се съгласявате да поемете пълна отговорност за всички дейности, извършвани чрез Вашата регистрация в My Lexus или под съответстващата й парола. Вие следва да предприемете необходимите мерки за запазване на поверителността и сигурността на свързаната с Вашата регистрация в My Lexus парола. Също така Вие следва незабавно да ни уведомите, ако имате причина да смятате, че паролата Ви е станала достояние на някой друг или ако паролата е или е възможно да бъде използвана по неоправомощен начин.

Вие може винаги да анулирате паролата си като отидете на страницата „Вписване и изберете линк „Анулиране на парола”. Ще бъдете помолен да попълните имейл адреса на Вашата регистрация в My Lexus. След това ще получите имейл с инструкции за анулиране на паролата и линк, който следва да изберете. Като изберете този линк, ще бъдете прехвърлени към страница, в която трябва да попълните новата си парола и да я потвърдите, след което трябва да изберете „Промени парола, за да потвърдите промените. За получаване на имейл с инструкции за анулиране на паролата може също така да се свържете с националния безплатен телефон за връзка (0800 15 111)  или с член на екипа за съдействие на клиенти чрез „Административния портал”. След това трябва да изпълните описаните по-горе стъпки.

 

Моля да се уверите, че данните, предоставени от Вас са точни, актуални и пълни. Също така молим да ни уведомите незабавно за всякакви промени в предоставената от Вас информация при създаване на Вашата регистрация My Lexus или впоследсвие. Вие имате достъп до и можете да актуализирате по-голямата част от предоставената ни информация в раздела Моят профил в портала/приложението My Lexus.

Lexus си запазва правото по всяко време и по свое усмотрение:

-          Да отказва достъп до портала/ приложението My Lexus,

-          Да отказва създаване на / регистрация в My Lexus и

-          Да прекратява или премахва / регистрация в My Lexus.

2. Бисквитки (Cookies)

 

Бисквитката (cookie) е буквено-цифров идентификатор, който прехвърляме на твърдия диск на Вашия компютър чрез Вашата Интернет търсачка, даващ възможност на нашите системи да разпознават Вашата търсачка и да предоставяме специално съдържание.

1.       В Менюто за помощ на повечето търсачки ще намерите информация как да преустановите приемането на нови бисквитки (cookies) от Вашата търсачка, как да я настроите, така че да Ви уведомява за получаване на нова бисквитка (cookie) и как да изключите изцяло бисквитките (cookies). В допълнение, Вие може да изключите или изтриете подобни данни, използвани от допълнителните функционалности на търсачката, като Flash бисквитките (cookies), като промените настройките за допълнителни функционалности или посетите Интернет страницата на техния производител. Все пак ние препоръчваме да оставите включени бисквитките (cookies), тъй като те Ви позволяват да се възползвате от някои от съществените функционалности на портала/приложението My Lexus и Вашата регистрация в My Lexus.

2.       Ако оставите бисквитките (cookies) включени, се уверете, че се отписвате при използване на споделен компютър.

 

3.    Достъп и ползване на портала/приложението My Lexus и Вашата регистрация в My Lexus

 

Ние ще се постараем да осигурим непрекъснат достъп, без грешки до портала/приложението My Lexus и регистрацията в My Lexus. Въпреки това, поради естеството на Интернет, непрекъснатият достъп и липсата на грешки не може да бъде гарантирана.

Също така, Lexus може от време на време да спира или ограничава достъпа Ви до портала/приложението My Lexus и/или Вашата регистрация вMy Lexus, при извънредни ситуации, по технически причини (поправка, поддръжка, подобрения, и т.н.), по причини, свързани със сигурността и/или извършването на промени (нови съоръжения, услуги, приложения и т.н.), за което не носи каквато и да било отговорност. Ще се постараем да ограничим честотата и продължителността на такива спирания или прекъсвания.

Lexus също така може да блокира или преустанови достъпа до Вашата регистрация в My Lexus в случай на (подозирано) нарушение на поверителността/сигурността на регистрацията или злоупотреба с нея.

Изборът на Вашите устройства, чрез които влизате в портала/приложението My Lexus и Вашата регистрация в My Lexus, както и продуктите, услугите и приложенията чрез портал/приложение, включително съвместимостта на тези устройства от гл.т. на софтуер или технологична съвместимост за получаване на Услугите, е на Ваша отговорност. Ваша е отговорността също така да актуализирате устройствата си, включително като инсталирате всякакви актуализации или нови издания, когато същите са достъпни чрез Lexus.

 

4. Достъпът до и използването на услуги и приложения, налични или предлагани чрез My Lexus

 

a)     Услуги, налични или предлагани чрез My Lexus

         Чрез портала/приложението My Lexus и Вашата регистрация в My Lexus (“My Lexus”), имате възможност за достъп до различни услуги и приложения, които са на Ваше разположение, които може да закупите или за които може да се абонирате.

         Използването на тези услуги и приложения може да бъде регламентирано в специални условия за ползване. Затова, ако искате да получите достъп, закупите или да се абонирате за такива услуги и приложения, Вие следва да приемете тези специални условия за ползване.

Също така, някои услуги и приложения може да бъдат достъпни или предлагани чрез My Lexus от трети лица - доставчици („Трети лица доставчици "), различни от Lexus. My Lexus препраща към тези услуги и приложения за Ваше удобство. Предоставянето им е изцяло отговорност на Третите лица доставчици. Ако желаете да получите достъп, да закупите или да се абонирате такива услуги и приложения, може да е необходимо (също) да приемете условията за ползване на тези Трети лица доставчици. Вижте също така Раздел 7 („Трети лица доставчици”) по-долу за допълнителна информация.

b)     Услуги във връзка с Устройства за свързаване във Вашия автомобил Lexus (свързани услуги и приложения)

·       Чрез My Lexus и/или чрез Вашия автомобил Lexus Вие може да получите достъп/да се абонирате за редица специални услуги и приложния, ако Вашият автомобил Lexus е оборудван с устройство за свързване на Lexus (Устройство за свързване“, Connectivity Device”). Може също така да се абонирате за (Интернет) услуги за свързване (Услуги за Свързване“,  Connectivity Services") и свързаните услуги и приложения (заедно Услуги”).

·       Lexus не предоставя и Вие изрично потвърждавате, че Lexus не предоставя каквито и да било Услуги за свързване (Connectivity Services), достъп до Интернет и/или други електронни съобщителни услуги. Lexus не предава и не изпраща каквито и да било (електронни) сигнали. Lexus също така не носи отговорност за предаването и/или изпращането на каквито и да било (електронни) сигнали. Тези Услуги за свързване (Connectivity Services), достъп до Интернет и/или други електронни съобщителни услуги, както и предаването на каквито и да било (електронни) сигнали се осигурява от съответното Трето лице доставчик.

·       Използването на такива Услуги също така се регулира от отделни специални условия за ползване, включително, но не само, условията за ползване на Трети лица доставчици. Следователно, ако искате да получите достъп/ да се абонирате за Услуга, Вие следва да приемете отделно и изрично специалните условия за ползване, приложими към такива Услуги. Специалните условия за ползване, свързани с Услуга, се прилагат в допълнение към тези Условия за ползване като при различия между двете, специалните условия имат предимсто пред настоящите Условия за ползване.

 

Как да се абонираме за Услугите.

След оборудване на Вашия автомобил Lexus с Устройство за свързване, за да се абонирате за една или повече от Услугите трябва да следвате посочените по-долу стъпки:

(1)    свържете се с My Lexus, за да прочетете и приемете тези Условия за ползване;

(2)    отидете на списъка с Услугите и избирате тези, за които искате да се абонирате;

(3)    прочетете и приемете специалните условия за ползване, свързани с всяка от Услугите, които сте избрали (тези специални условия за ползване ще съдържат подробно описание на всяка от избраните Услуги, срока, за който е заявена, свързаната такса/цена, информация за плащане и инструкции за това как да се откажете от Услугите);

(3)    прочетете нашето/нашите Уведомление/ Уведомления за поверителност, свързано/и с Услугите, и ако е приложимо за определени Услуги, вземете решение дали да предоставите съгласие за конкретни видове обработване на Вашите лични данни;

(4)    попълнете всякаква допълнителна информация, поискана от Lexus и/или Трето лице доставчик, за ефективно предоставяне на избраните от Вас Услуги. Вие може да поправяте или променяте тази информация по всяко време, преди да потвърдите Вашия абонамент и впоследствие;

(5)    Lexus и/или Третото лице доставчик ще потвърди Вашия абонамент с имейл или други средства за уведомяване.

 

 

 

 

Използване на Устройства за свързване (Connectivity Device).

·         Устройството за свързване (Connectivity Device) се използва в съответствие със специалните условия на ползване, предоставени в момента на закупуване на Вашия автомобил Lexus (например, ръководство за употреба или друг документ).

·         Вие следва да активирате Устройството за свързване (Connectivity Device). Активацията се извършва или директно чрез Вашата регистрация в My Lexus или чрез Устройството за свързване (Connectivity Device) с последващо потвърждение чрез Вашата регистрация в My Lexus.

·         Всички права върху Устройството за свързване и неговото съдържание, включително, но не само, всички права на интелектуална собственост, свързани с него, са запазени за TME и/или неговите свързани дружествва.

·         Актуализации на софтуер на Устройството за свързване се извършват автоматично и с настоящото Вие се задължавате да приемате такива актуализации и да не ги възпрепятствате или затруднявате по какъвто и да било начин. Нещо повече, Вие се задължавате да предоставяте Вашето Устройство за свързване за периодични проверки за поддръжка, както може да бъде препоръчано от време на време от Lexus. Lexus може да замени Устройството за свързване по всяко време по съображения за сигурност, за актуализиране предлагането на Услуги или по каквато и да било друга причина, основана на приложимото право и законови разпоредби.

·         Всякаква намеса или манипулиране на данните в Устройството за свързване или неговия софтуер (например копиране, промяна, разглобяване и т.н.) е забранено.

·         Освен по съображения за сигурност или ако се изисква от приложимото право или закон, Вие не трябва да премахвате Устройството за свързване от Вашия автомобил Lexus или да деинсталирате която и да било част от неговия софтуер. Ако независимо от горепосоченото Вие предприемете такова действие, Вие автоматично ще деактивирате или преустановите Услугите, за които сте се абонирали, без право на възстановяване за неизползваната част от абонамента. Нещо повече, Lexus не носи отговорност за каквито и да било последици, настъпили в резултат от премахването или деинсталирането, които може да имат неблагоприятно отражение върху функционирането на Вашия автомобил Lexus. На последно място, Вие ще загубите всякакви облаги и търговски предимства, които сте придобили посредством използването на Услугите (например застрахователни или финансови предимства, свързани с наблюдение на данните, предавани от Устройството за свързване).

·         Обръщаме внимание, че след активиране на Устройството за свързване във Вашия автомобил Lexus, Устройството за свързване ще предава данни за геолокацията на Вашия автомобил Lexus. Тези данни за геолокация са необходими за функционирането на Услугите, за които сте се абонирали. Затова, следва да имате предвид, че ако деактивирате Устройството за свързване, няма да имате достъп и няма да може да ползвате които и да било от Услугите.

 

Използване на Услугите.

·        Услугите се предлагат при спазване на приложимото законодателство за защита на потребителите.

-          Ако е приложимо и при условие, че Вие сте потребител по смисъла на приложимото национално законодателство за защита на потребителите, Вие имате право да се откажете от договора за абонамент за Услугите, сключен чрез My Lexus, в срок от четиринадесет (14) дни, считано от сключването на този договор, без посочване на причина.

Вашето право на отказ от този договор ще изтече след четиринадесет (14) дни, считано от датата на закупуване на Вашия абонамент.

-          За да упражните Вашето право на отказ, Вие следва да ни информирате за Вашето решение да се откажете от Вашия абонамент като ни изпратите недвусмислено съобщение в рамките на четириандесетдневния срок (за отказ).

Може да използвате някое от следните канали за комуникация, за да ни изпратите Вашето решение за отказ от абонамент: по имейл или на място в Управомощен Търговец/ Сервиз. Ако се откажете от Вашия абонамент ние ще Ви възстановим (i) всички такси, получени от Вас за този абонамент, с изключение на частта от таксите, заплатени от Вас, която съответства на частта от Услугите, която Ви е била предоставена, по Ваше изрично искане, до съобщаване на Вашето решение за отказ от абонамента, (ii) разходите за доставка, ако има такива (с изключение на допълнителните разходи, свързани с Вашия избор на вид на доставка, различен от най-евтиния вид на стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от четиринадесет (14) дни от деня, на който сме били информирани за Вашето решение да се откажете от Вашия абонамент. Ние ще възстановим сумите по същия начин на заплащане, използван от Вас при пръвоначалната трансакция, освен ако Вие не сте се съгласили изрично за нещо различно; при всички случаи Вие няма да дължите каквито и да било такси, във връзка с възстановяване на сумата.

-          Вие изрично потвърждавате, че не може да се откажете от абонамента, в случай, че съответната Услуга Ви е била предоставена изцяло преди изтичането на четиринадесетдневния срок (за отказ), от закупуването на абонамента (т.е. закупуване на Услуги за Свързване за 1 месец и използване на пълния обем включени данни преди изтичане на четиринадесетдневния срок (за отказ)).

·        Подновяването, спирането и прекратяването на всяка от Услугите са посочени в специалните условия за ползване, приложими за нея.  

·        Вие потвърждавате и приемате, че всякакво използване на Услугите, включително, когато ги изполвате във Вашия Lexus автомобил, е изцяло на Ваша отговорност и за Ваш риск, както и че Lexus и/или неговите свързани лица, както и нашите доставчици не носят отговорност за каквито и да било вреди, които са понесени от Вас или които Вие може да причините на трети лица във връзка с това използване. Ние изрично изключваме нашата отговорност за всички и всякакви косвени или последващи вреди, включително, но не само, загуба на данни, увреждане на репутация, загуба на печалба, загуба на очаквани спестявания, загуба на доход и прекъсване на дейност.

Вие също така потвърждавате, че сте изцяло отговорни за всякакво използване, съхранение, защита или разпространение на данни, които са Ви били предоставени или до които имате достъп във връзка или в резултат от изполването на Услугите.

·        Вие следва да използвате която и да било Услуга, до която имате достъп от Вашия автомобил Lexus, винаги в съответствие с приложимото законодателствои по безопасен и сигурен начин, така че да не влияете на и да не смущавате управлението на автомобила и/или останалите участници в движението.

·        Lexus и/или техните свързани лица не осигуряват достъпността, качеството или точността на която и да било от Услугите, до която Lexus или което и да било Трето лице доставчик предоставя достъп или предоставя чрез My Lexus по всяко време и при всякакви ситуации, или адекватността на Услугите спрямо Вашите конкретни нужди или предназначение или тези на други водачи или пътници във Вашия автомобил Lexus или на трети лица.

 

5. Лиценз за достъп и ползване на My Lexus

 

Lexus Ви предоставя ограничен лиценз за достъп и лично ползване на портал/приложение My Lexus и Вашата регистрация My Lexus, без право да ги изтегляте (с изключение на кеширането на страница) или да ги променяте, включително да променяте каквато и да било тяхна част, освен с предварително изрично писмено съгласие от Lexus.

 

Използването на портала/приложението My Lexus и създаването и ползването на регистрация в My Lexus са безплатни. Таксата (ако има такава) за Услугите, посочени в Раздел 4 по-горе, или която и да било друга услуга или приложение, ще бъде изрично посочена.

 

Lexus си запазва правото да променя, спира, преустановява или заменя която и да било услуга или приложение, налично или предлагано чрез портала/приложението My Lexus по всяко време и по свое усмотрение. В тези случаи Lexus ще Ви информира предварително. Lexus не носи каквато и да било отговорност за последиците от това решение.

 

Лицензът НЕ включва (a) каквито и да било права за предпродажба или използване на тази Интернет страница или съдържанието й по търговски начин, (b) каквото и да било събиране и използване на каквито и да било продуктови листи, описания или цени, (c) каквото и да било производно използване на тази Интернет страница или нейното съдържание, (d) каквото и да било изтегляне или копиране на информация от регистрацията в полза на друг търговец или (e) извличане на данни, използване на роботи или сходни методи и инструменти за извличане на данни.

Порталът/приложението My Lexus и която и да било част от него не могат да бъдат възпроизвеждани, дублирани, копирани, продавани, препродавани, посещавани или експлоатирани по друг начин за каквато и да било търговска цел без предварително изрични писмено съгласие от Lexus.

 

Нещо повече, Вие нямате право да предприемате каквото и да било от следното:

1.       Приспособявате или да използвате техники за приспособяване, за да прилагате каквато и да било тъговска марка, лого или друга защитена информациа (включително изображения, текстове, оформление на страница или форма) на Lexus и неговите свързани лица без изрично писмено съгласие;

2.       Да използвате метатагове или друг „скрит текст", използващи наименования или търговски марки на Lexus или неговите свързани лица, без изрично писмено съгласие на Lexus;

3.       Да действа неправомерно като има поведение, което не може да се очаква от честен ползвател, който действа добросъвествно;

4.       Дублира, лицензира, сублицензира, публикува, излъчва, предава, разпространява, показва, продава, ребрандира или по друг начин да прехвърля данни, освен както е разрешено в тези Условия за ползване;

5.       Да се опитва или реално да преодолява който и да било компонент за сигурност;

6.       Премахва каквото и да било уведомление за авторско право, търговска марка или други защитени права; и

7.       Събира, използва или прехвърля каквато и да било информация, включително, но не само, информация, чрез която може да бъде идентифициран, също така известна като „лични данни”.

 

В случай на каквото и да било неоправомощено използване Lexus имат право да прекратят достъпа до и използването на портал/приложение My Lexus и/или Вашата регистрация в My Lexus  и/или каквито и да било услуги или приложения, свързани с тях, с незабавно действие и без да Ви дължи каквото и да е обезщетение.

 

6. Интелектуална собственост

 

Всички марки, посочени в портала/приложението My Lexus и която и да било свързана Интернет страница са търговси марки или регистрирани търговски марки на Toyota Motor Corporation, със седалище в Япония, и са действащи в Европейския съюз и/или други юрисдикции.

 

Графики, лого, заглавия на страници, икони на бутони, шрифтове и наименования на услуги и приложения са търговска марка или търговско представяне не могат да бъдат иаползвани във връзка с какъвто и да било продукт или услуга, който не е такъв на Lexus, по какъвто и да било начин, който може да предизвика объркване у клиентите или по какъвто и да било начин, който уронва престижа или дискредитира Lexus.

 

Всички търговски марки, които не са собственост на Toyota Motor Corporation, които присъстват в портала/приложението My Lexus и всакякви свързани Интернет страници са собственост на техните съответни собственици, които може да са или може да не са свързани с или спонсорирани от Lexus.

 

Lexus си запазва всички и всякакви права върху данните, получени от използването на портала/приложението My Lexus, неговото съдържание, услуги и приложения и т.н., в анонимна форма и всякакво друго използване или анализ, извършен от Lexus въз основа на тези данни. 

 

7. Трети лица доставчици

 

Третите лица доставчици може да предоставят достъп, да предоставят или продават продукти, услуги или приложения чрез портала/приложението My Lexus.

Ние не носим отговорност за проверка, оценка и/или одобряване на който и да било от продуктите, услугите или приложенията на тези Трети лица доставчици. Ние не гарантираме и не одобряваме предложенията на което и да било от тези Трети лица доставчици и по никакъв начин не сме отговорни и не носим отговорност за каквото и да било тяхно действие/или за съдържанието, катчеството и/или изпълнението на техните продукти, услуги или приложения.

Третите лица доставчици имат отделни условия за ползване, предоставяне на достъп, доставяне или продажба на техните продукти, услуги и приложения, които Вие следва изрично да приемете. Вие следва внимателно да прегледате тези условия за ползване, когато преценявате дали да встъпите в отношения с тях.

 

8. Вреди

 

TME не носи отговорност и не дължи каквото и да било обещетение за вреди, които може да претърпите или причините на трети лица в резултат от Вашето използване на портала/приложението My Lexus и/или / регистрациятаВи в My Lexus.

 

9. Промени

 

Запазваме си правото да правим промени в съдържанието, услугите, софтуера на приложението и др. на портала/приложението My Lexus, както и на тези Условия за ползване по всяко време. Условията за Ползване се прилагат за Вас в редакцията им, която е в сила по времето, когато ползвате портала/приложението My Lexus, освен ако някоя промяна в тези Условия за ползване е необходимо да бъде направена със закон или от държавен орган. Ако някое от тези Условия за ползване е недействително, нищожно или по каквато и да било причина неподлежащо на изпълнение, конкретното условие се счита за отделно и не се отразява на валидността и изпълнението на останалите Условия за ползване.

 

 

 

10. Събития извън нашия разумен контрол

 

Ние не сме отговорни и не носим отговорност за каквото и да било забавяне или невъзможност за изпълнение на нашите задължения по тези Условия за ползване, ако забавата или неизпълнението е породено от причина, която е извън нашия разумен контрол.

 

11. Отказ

 

Ако Вие нарушите тези Условия за ползване и ние не предприемем действие в тази връзка, ние ще имаме право да се възполваме от нашите права и възможности за удовлетворяване във всеки друг случай, когато Вие нарушите тези Условия за ползване.

 

12. Приложимо право и компетентен съд

 

Тези Условия за ползване се подчиняват на и тълкуват в съответствие със законите на Република България. Вие, както и ние, се съгласяваме да отнасяме всички спорове към изключителната компетентност на съдилищата в гр. София.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ КАТО ПОТРЕБИТЕЛИ В ПОРТАЛ И ПРИЛОЖЕНИЕ “MY LEXUS”

 

Тези Условия за поверителност уреждат Обработването на Ваши Лични данни в рамките на Вашия достъп и ползване на портала и приложението My Lexus и създаването и ползването на Вашата регистрация в My Lexus.

Настоящите Условия за поверителност допълват Общата политика на Lexus за поверителност и защита на личните данни, която установява основни правила за обработването на Вашите лични данни.

Вие следва да посочите, че приемате Общата политика на Lexus за поверителност и защита на личните данни, за да продължите по-нататък.

Тойота Балканс ЕООД, с ЕИК 130106252, гр. София, бул. Цариградско шосе № 163 и Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Brussels, Belgium, като Администратори на Лични данни, събират Вашите Лични данни (както е посочено по-долу), за описаните по-долу цели.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Във връзка с портала и приложението и Вашата регистрация в My Lexus събираме следните (категории) Ваши Лични данни:

Категории Лични данни:

Лични данни, които Вие ни предоставяте:

-        Име, адрес, имейл, телефонен номер,

-        Информация за Вашия автомобил  Lexus (VIN номер, регистрационен номер, история на автомобила)

-        Всякакви звукови файлове или файлове, съдържащи изображения, които публикувате/прикачвате в портал/приложение My Lexus и/или във Вашата регистрация в My Lexus.

 

Лични данни за Вас, които Ние събираме:

-       Интернет страницата на Lexus и порталът/приложението My Lexus използват сървърни записи, които записват Вашите взаимодействия с Интернет страницата на Lexus и портала/приложението My Lexus, а по отношение на посетените от Вас Интернет страници – чрез отпратка към адреса на Вашия Интернет протокол в конкретния момент. Автоматизираният процес, който използваме за събиране на информация, включва бисквитки (cookies), log-файлове и маркери (beacons) за точка на достъп до WiFi.  

 


 

ЦЕЛИ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите Лични данни за целите и въз основа на правните основания, описани по-долу:

Цели:

Правно основание:

-        За създаване, използване (от Вас) и поддръжка (от нас) на Вашата регистрация в My Lexus, включващи:

§  Разрешаване на достъп/ записване за покупка на определени услуги, продукти, приложения и т.н., включително например, навигационни услуги и приложения, свързани услуги и приложения (ако Вашият автомобил Lexus е оборудван със свързващо устройство).

§  Възможност да отправяте към нас искания (например, искане за тестово шофиране, ценова оферта, брошура, записване на час или друго искане за информация за Lexus продукти или услуги).

Обръщаме внимание, че определени Ваши искания може да бъдат изпълнени от определен Оправомощен Търговец/Сервиз (*). В тези случаи, Вашите Лични данни следва да бъдат достъпни за този определен Оправомощен Търговец/Сервиз, за изпълнение на Вашето искане.

(*) Определеният Оправомощен Търговец/Сервиз е (1) този, който е посочен от Вас като Ваш предпочитан Оправомощен Търговец/ Сервиз посредством настройките на Вашата регистрация в My Lexus (които може да променяте по всяко време) или (2) в случай, че не сте посочили такъв Оправомощен Търговец/Сервиз, този, определен въз основа на Вашето местоположение (най-близко разположеният до Вашия пощенски код, адрес) или въз основа на историята на Вашите контакти с нашата мрежа.

Вашето съгласие

(дадено при създаване на Вашата регистрация  в My Lexus чрез отбелязване в кутийката по-долу)

-       За изпращане на напомнящи съобщения за следгаранционни услуги, свързани с Вашия автомобил Lexus и за подновяване на предлагани от нас услуги.

-       За да Ви информираме за оферти за продукти и услуги Lexus и за услуги, които може да представляват интерес за Вас, за Вашия автомобил Lexus и /или за Вашата мобилност.

-       За да Ви изпращаме информация за събития, организирани от Lexus.

-       За да се свързваме с Вас за участие в провеждани от нас проучвания, в качеството Ви на собственик и/или ползвател на автомобил Lexus, продукти и услуги на Lexus, и с Ваше съгласие – за извършване на тези проучвания и за получаване на Вашето мнение за тях.

Вашето съгласие ще бъде поискано поотделно за всяка от тези цели чрез отделен Интернет формуляр

-       За да Ви изпращаме информационни бюлетини.

Вашето съгласие ще бъде поискано отделно

-        За да актуализираме и консолидираме Вашите Лични данни, които събираме въз основа на тези Условия за поверителност и Вашите Лични данни, съхранявани законно в други системи, администрирани от нашите Оправомощени Търговци/Сервизи или друг получател.

-        За да се свързваме с Вас, в случай на трудности при изпълнение на Вашите поръчки.

-        За подобряване на портала/приложението My Lexus или да осигурим най-ефективно представяне на съдържаниетона портала/приложението My Lexus.

-        Като част от нашите усилия да поддържаме сигурността на информацията в  портала/приложението My Lexus и във Вашата регистрация в My Lexus.

 

-        Да Ви изпращаме напомнящи съобщения относно Вашия автомобил Lexus за подновяване на всяка услуга, която предлагаме и чийто срок изтича.

-        За установяване и предотвратяване на незаконна, злонамерена или увреждаща дейност във връзка с Интернет страницата на Lexus, портала/приложението My Lexus и/или регистрация в My Lexus.

Ние не използваме автоматизирано събрани данни за идентификация на отделни Интернет ползватели, освен ако не смятаме, че те може да извършват незаконна, злонамерена или увреждаща дейност.

-        За анализ на Интернет страницата Lexus и портала/приложението My Lexus и за проучване на всякакви въпроси, свързани с представянето на Интернет страницата Lexus и портала/приложението My Lexus.

Ние може да проверяваме Интернет протокола и имейл адресите, за да предотвратим използването на Интернет страницата  Lexus, портала/приложението My Lexus и/или Вашата регистрация в My Lexus за изпращане на непоискани електронни съобщения.

Законен интерес на Администратора

-        За изпълнение на съдебно нареждане или искане от държавен орган.

Законово изискване

 

 

СРОК НА ЗАПAЗВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите Лични данни се запазват за срока, посочен по-долу:

Срок на запазване:

Категории Лични данни

Ако Вашата регистрация в My Lexus съдържа данни, че Вие притежавате автомобил Lexus и не сте използвали Вашата регистрация  в My Lexus в рамките на  5 години, ние ще приемем, че Вие не желаете да пазите повече Вашата регистрация в My Lexus и да ползвате някои нейни предимства, свързани със собствеността върху и ползването на Вашия автомобил (например, връзката между ползването на устройство за свързване във Вашия Автомобил и Вашата регистрация в My Lexus). Тогава ние ще закрием и изтрием Вашите Лични данни, свързани с нея.

Преди да закрием Вашата регистрация в My Lexus и да изтрием Вашите Лични данни, ние ще Ви изпратим имейл, за да Ви дадем възможност да потвърдите дали желаете или не желаете да запазите Вашата регистрация в My Lexus.

Същото се прилага, ако свързаната информация с Вашата регистрация  в My Lexus не указва, че притежавате автомобил Lexus и Вие не сте ползвали Вашата регистрация  в My Lexus в рамките на  2 години.

Всички категории Ваши Лични данни, посочени по-горе.

 

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ (РАЗЛИЧНИ ОТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ)

Вашите Лични данни може да бъдат разкрити на следните получатели:

Получатели или категории получатели:

Оправомощени Търговци/Сервизи:

Както сме посочили по-горе, някои Ваши поръчки може да бъдат изпълнени чрез Оправомощен Търговец/Сервиз. Ето защо ние можем да предоставим достъп до Вашите Лични данни на Оправомощен Търговец/Сервиз по Ваш избор, който да обработи Вашата поръчка и да се свърже с Вас, ако е необходимо. Ако не сте посочили Оправомощен Търговец/Сервиз, ние ще изберем такъв Оправомощен Търговец/Сервиз въз основа на местоположение (най-близкият до Вас, съобразно Вашия пощенски код, адрес) или въз основа на историята на Вашите контакти с нашата мрежа.

Всички наши Оправомощени Търговци/Сервизи са независими групи или дружества. Те са инструктирани, че следва да осигурят необходимите начини за защита на личните данни и че следва да не използват Ваши лични данни за цели, различни от изпълнението на Вашите конкретни поръчки към нас. Оправомощените Търговци/Сервизи може отделно да поискат от Вас да предоставите Вашето име и данни за контакт за други цели, например, за маркетингови дейности. Такива данни ще бъдат използвани в съотвествие с приложимото законодателство за защита на Личните данни.

Инчкейп Брокъридж България ЕООД, с ЕИК 20025125, гр. София, бул. Цариградско шосе 163

Упълномощени от горепосочените лица - доставчици на услуги във връзка с изпълнение на посочените по-горе цели на територията на ЕИЗ

 

РАЗКРИВАНЕ/ТРАНСФЕР НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИ В ДЪРЖАВИ, ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА (ЕИЗ)

Вашите Лични данни може да бъдат предоставени на получател(и), извън ЕИЗ:

 

Наименование

Държава

Получатели извън ЕИЗ

Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA

(само за целите на необходимата техническа обработка на Вашите Лични данни)

САЩ

Трябва да приемете условията за използване, за да се регистрирате.
Трябва да приемете политиката за поверителност, за да се регистрирате