•     Premium leasing
 • И понеже не само автомобилът, но и неговото финансиране трябва да носят удоволствие, LEXUS PREMIUM LEASING предлага впечатляващо добри и гъвкави условия за финансов и оперативен лизинг. Основните предимства на програмата са ниският годишен лихвен процент 2,23%, гъвкавият период на лизинга от 1 до 6 години за финансов лизинг (от 1 до 5 години за оперативен лизинг), ниската авансова вноска / депозит от 10% и забележително ниските месечни вноски, възможни благодарение на високата остатъчна стойност до 40% за 5 години.

  Важи за бизнес клиенти при сключване на договор за лизинг на новозакупени автомобили Lexus, доставени от официалния представител на марката в България.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Моля, вижте отговорите на често задаваните въпроси за LEXUS PREMIUM LEASING, програма за финансов и оперативен лизинг, предлагаща максимално удобство и гъвкавост за тези, които обичат сами да определят правилата на играта.

 • КАКВО РАЗЛИЧАВА LEXUS PREMIUM LEASING ОТ ОСТАНАЛИТЕ ЛИЗИНГОВИ ПРОГРАМИ?

  Основните предимства на програмата LEXUS PREMIUM LEASING са:

 • Възможност за финансов или оперативен лизинг
 • Възможност за избор между променлив и фиксиран лихвен процент 3,93% при финансов лизинг
 • Фиксиран лихвен процент 3,93% при оперативен лизинг
 • Гъвкав период на лизинга от 1 до 6 години
 • Ниска авансова вноска / депозит от 10%
 • Висока остатъчна стойност до 40% при период на лизинга 5 години
 • Забележително ниски месечни вноски, които правят Вашия Lexus по-достъпен от всякога


 • Програмата важи за бизнес клиенти при сключване на договор за лизинг на новозакупени автомобили Lexus, доставени от официалния представител на марката в България.

 • КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ФИНАНСОВ И ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ НА LEXUS?

  Параметрите на финансов и оперативен лизинг за Lexus за бизнес клиенти са идентични: нисък годишен лихвен процент от 3,93%, гъвкав период на лизинга от 1 до 6 години, ниска авансова вноска / депозит от 10% и висока остатъчна стойност до 40% за 5 години.

  Оперативният лизинг представлява наем на автомобил за определен период и пробег без опция за прехвърляне на собствеността след изтичане на периода. За юридически лица оперативният лизинг на автомобил представлява ежемесечен разход за наем на автомобил (услуга).

  Финансовият лизинг съдържа опция за прехвърляне на собствеността след изтичане на периода. За юридически лица финансовият лизинг на автомобил означава заприхождаване на автомобила като актив на дружеството и неговото месечно амортизиране съгласно законодателството.

  Основна разлика между двата типа лизинг е, че при оперативен лизинг юридическите лица имат ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛЗВАТ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ по месечните фактури за наем на автомобила ЗА ВСИЧКИ МОДЕЛИ LEXUS. Допълнително, при оперативен лизинг юридическите лица имат възможност да ползват данъчен кредит върху всички консумативи, резервни части, обслужвания, ремонти, гуми и гориво за автомобила.

  Друга разлика е, че при оперативния лизинг платеният депозит се възстановява на клиентите след приключване на периода, за разлика от финансовия лизинг, при който авансовата вноска не се възстановява. Затова, въпреки, че месечните вноски с ДДС по оперативен лизинг са по-високи от тези при финансов, след възстановяване на депозита, общият разход с ДДС за бизнес клиенти за ползване на автомобила при двата типа лизинг остава на практика идентичен.

  Когато, обаче, се вземе предвид факта, че при оперативният лизинг юридическите лица имат възможност да ползват данъчен кредит за всички модели Lexus, нетният разход за фирмите при оперативен лизинг с около 16.50% по-малко от разхода при финансов лизинг с ДДС при равни други условия.

  При оперативен лизинг депозитът представлява сума, няма данъчна основа и ДДС. Документът, който може да се издаде за депозита е известие за плащане, в което няма ДДС.

  НАПРИМЕР:

  При ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ към бизнес клиенти за 5 години с 20% авансова вноска и 40% остатъчна стойност, месечните лизингови вноски се изчисляват чрез разсрочване на останалите 40% от стойността на автомобила. Финансовият разход за автомобила възлиза на 60% преди лихви, изчислен като сбор от: 20% авансова вноска + 40% лизингови вноски. Към него се прибавя разход за лихви върху 80% от автомобила (стойността на автомобила, намалена с 20% авансова вноска).

  ПРИМЕРНА СИМУЛАЦИЯ НА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ за бизнес клиенти на примерен модел Lexus на стойност 100 000 лв с ДДС (за нуждите на примера) за 5 години с 20% авансова вноска и 40% остатъчна стойност, средната месечна лизингова вноска възлиза на 833,11 лв с ДДС. Общият разход за автомобила възлиза на 20 000 лв с ДДС авансова вноска + 60 х 833,11 лв с ДДС = 69 986,60 лв с ДДС.

  При ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ към бизнес клиенти за 5 години с 20% депозит и 40% остатъчна стойност, месечните лизингови вноски се изчисляват чрез разсрочване на 60% от стойността на автомобила (които представляват амортизацията на автомобила), но платеният в началото 20% депозит се възстановява след приключване на лизинговия период. Финансовият разход за автомобила възлиза на 60% преди лихви, изчислен като сбор от: 20% депозит + 60% лизингови вноски - 20% възстановен депозит. Към него се прибавя разход за лихви върху 80% от автомобила (стойността на автомобила, намалена с 20% депозит). Върху платения 20% депозит не се начисляват лихви.

  ПРИМЕРНА СИМУЛАЦИЯ НА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ за бизнес клиенти на примерен модел Lexus на стойност 100 000 лв с ДДС (за нуждите на примера) за 5 години с 20% депозит и 40% остатъчна стойност, средната месечна лизингова вноска възлиза на 1 168,60 лв с ДДС. Общият разход за автомобила възлиза на 20 000 лв депозит + 60 х 1 168,60 лв с ДДС – 20 000 лв възстановен депозит = 70 116,00 лв с ДДС. Тъй като при оперативен лизинг, обаче, юридическите лица имат възможност да ползват данъчен кредит, нетният разход възлиза на 58 430 лв без ДДС.

  Като е видно от горните симулации, на ниво общ разход с ДДС, оперативният лизинг възлиза на 129,40 лв с ДДС повече от финансовия лизинг за примерен модел Lexus на стойност 100 000 лв с ДДС при равни други условия.

  Когато, обаче, се вземе предвид факта, че при оперативният лизинг юридическите лица имат възможност да ползват данъчен кредит за всички модели Lexus, нетният разход за фирмите при оперативен лизинг (58 430 лв без ДДС) възлиза със 11 556,60 лв или 16.50% по-малко от разхода при финансов лизинг (69 986,60 лв с ДДС) при равни други условия. Допълнително, при оперативен лизинг юридическите лица имат възможност да ползват данъчен кредит върху всички консумативи, резервни части, обслужвания, ремонти, гуми и гориво за автомобила.

  В примерите и симулациите, посочени по-горе не са включени допълнителни разходи като застраховки, GPS, регистрация, такси и данък МПС, които са дължими при скрлючване на договор за финансов или оперативен лизинг от юридически лица.

  Програмата важи за бизнес клиенти при сключване на договор за лизинг на новозакупени автомобили Lexus, доставени от официалния представител на марката в България.

 • КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЛИХВЕНИЯТ ПРОЦЕНТ?

  При оперативен лизинг за бизнес клиенти в рамките на програмата Lexus Premium Leasing, годишният лихвен процент е фиксиран на 3.93%

  При финансов лизинг за бизнес клиенти в рамките на програмата Lexus Premium Leasing, клиентите имат възмоност да избират между фиксиран годишен лихвен процент 3.93% или променлив годишен лихвeн процент 3,93%, формиран от 3-мес. EURIBOR + надбавка (промяната се отчита в края на всяко тримесечие).

 • КАКВИ ВАРИАНТИ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНА ВНОСКА СЕ ПРЕДЛАГАТ?

  За ваше удобство, Lexus Premium Leasing предлага изключително гъвкави условия и различни варианти за избор, както на първоначална вноска, така и на остатъчна стойност, които варират в зависимост от периода на лизинга.

  При най-популярния период на финансов или оперативен лизинг за 5 години, първоначалната вноска може да варира по следния начин:

  • 10% авансова вноска във вариант с висока остатъчна стойност до 30%
  • 15% авансова вноска във вариант с висока остатъчна стойност до 35%
  • 20% авансова вноска във вариант с висока остатъчна стойност до 40%


  При удължен период на финансов лизинга 6 години, първоначалната вноска може да варира по следния начин:

  • 10% или 15% авансова вноска във вариант със стандартна остатъчна стойност 5%
  • 20% авансова вноска във вариант с висока остатъчна стойност до 30%

 • КАКВО Е ВИСОКА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ?

  Високата остатъчна стойност е предполагаемата пазарна стойност на автомобила Ви в края на лизинговия период. Високата остатъчна стойност прави автомобила Ви по-достъпен, като намалява драстично стойността на месечните лизингови вноски.

  Максималната остатъчна стойност на Lexus кореспондира на избрания период на лизинга, размера на авансовата вноска / депозита и предполагаемия годишен пробег. Ето някои примери за висока остатъчна стойност, която можете да изберете при 20% първоначална вноска и годишен пробег 15 000 км:

  • 30% остатъчна стойност при период на лизинга 6 години
  • 40% остатъчна стойност при период на лизинга 5 години
  • 45% остатъчна стойност при период на лизинга 4 години
  • 50% остатъчна стойност при период на лизинга 3 години

 • ЗАЩО ДА ИЗБЕРА ВИСОКА ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ?

  При избор на висока остатъчна стойност ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ (например 40% за 5 години), Вие ще използвате 100% от своя автомобил, а ще изплатите само 60% (20% авансова вноска + 40% с месечни вноски) за периода на лизинга. Така или избягвате напълно, или отлагате във времето плащането на останалите 40%, което драстично намалява месечните Ви лизингови вноски. Допълнително, високата остатъчна стойност Ви дава възможност да отложите решението си за покупка с няколко години, когато, след изтичане на периода на лизинга, можете да решите да закупите Вашия автомобил или да го върнете и замените с нов.

  При избор на висока остатъчна стойност ЗА ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ (например 40% за 5 години), Вие ще използвате 100% от своя автомобил, а ще изплатите само 60% (20% депозит, който ше Ви бъде възстановен и + 60% с месечни вноски) за периода на лизинга.

 • КАКВО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ОСТАТЪЧНАТА СТОЙНОСТ ИМА ПРОБЕГЪТ?

  Определената остатъчна стойност е предполагаемата пазарна оценка за състоянието на автомобила, съответстваща на нормалната му амортизация в края на лизинговия период. Основна причина за амортизацията на един автомобил е неговия пробег (изминатите километри).

  Затова при лизинг с висока остатъчна стойност е налице ограничение на максималния пробег на автомобила към момента на връщането му.

  Съветваме клиентите на Lexus да изберат средногодишен пробег, който съотвества на техния начин на живот, и да го заложат в лизинговия договор.

  Ето някои примери за висока остатъчна стойност, която можете да изберете при 20% първоначална вноска И СРЕДЕН ГОДИШЕН ПРОБЕГ 15 000 КМ:

  • 30% остатъчна стойност при период на лизинга 6 години и пробег до 90 000 км
  • 40% остатъчна стойност при период на лизинга 5 години и пробег до 75 000 км
  • 45% остатъчна стойност при период на лизинга 4 години и пробег до 60 000 км
  • 50% остатъчна стойност при период на лизинга 3 години и пробег до 45 000 км


  Ето някои примери за висока остатъчна стойност, която можете да изберете при 20% първоначална вноска И СРЕДЕН ГОДИШЕН ПРОБЕГ 20 000 КМ:

  • 20% остатъчна стойност при период на лизинга 6 години и пробег до 120 000 км
  • 30% остатъчна стойност при период на лизинга 5 години и пробег до 100 000 км
  • 35% остатъчна стойност при период на лизинга 4 години и пробег до 80 000 км
  • 40% остатъчна стойност при период на лизинга 3 години и пробег до 60 000 км


  В случай, че все пак не успеете да прогнозирате точно своя общ пробег и го превишите към края на лизинговия период, предлагаме изгодно решение за заплащане на свръх пробега на Вашия Lexus.

  Свръх пробегът се заплаща допълнително по 15 стотинки с ДДС на километър. Например, при лизинг за 5 години с 40% остатъчна стойност е налице ограничение за пробег до 75 000 км. Ако сте натрупали пробег от, например, 85 000 км (превишение с 10 000 км), то Вие ще трябва да заплатите допълнително 10 000 км х 0,15 лв = 1 500 лв с ДДС.

 • КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИМАМ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ЛИЗИНГОВИЯ ПЕРИОД ПРИ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ?

  За да отговорим на нуждите Ви максимално гъвкаво, ние Ви предлагаме 3 възможности в края на лизинговия период при финансов лизинг:

  • Да изплатите напълно остатъчната стойност на автомобила си и да го придобиете
  • Да разсрочите плащането на остатъчната стойност, като общият период на лизинга не трябва да надхвърля 7 години.
  • Да не се възползвате от правото си да закупите автомобила.

 • КАК СТОИ ВЪПРОСЪТ СЪС ЗАСТРАХОВКИТЕ?

  Автомобилът е застрахован с Пълно автокаско и Гражданска отговорност. Задължителните застраховки са включени в годишния процент на разходите (ГПР). Благодарение на LEXUS INSURANCE SERVICE, разходите на клиентите на Lexus за застраховка Авто Каско са минимални – с тарифно число едва 3.9% за първата година.

 • КОЙ ПОКРИВА ЩЕТИТЕ ПРИ ПТП?

  Щетите при ПТП се покриват от застрахователната компания, с която е сключена застраховка Авто Каско, а ремонтът се извършва в оторизиран сервиз на Toyota и Lexus в България.