•     Free care Hybrid battery
 • Фабричната гаранция на автомобилите с марка Lexus е 3 години или 100 000 км, а фабричната гаранция на всички компоненти на хибридната система на Lexus, включително на хибридната батерия, е 5 години или 100 000 км.

  В България спокойствието на клиентите на Lexus е гарантирано от комплексната, ненадмината в сегмента гаранция с удължено покритие от 6 години или 200 000 км, включваща всички основни агрегати в автомобилите Lexus. Изключение прави единствено хибридната батерия, която не се покрива от удължената гаранция.

  За хибридната батерия Тойота Мотор Европа и Тойота Балканс предлагат отделна, още по-добра програма, 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ, революционна програма, която удължава напълно безплатно грижата за хибридната батерия от петата до десетата година, като гарантира на клиентите на Lexus пълно спокойствие за безупречната работа и високата пазарна стойност на техния Lexus хибрид за цели 10 години!

  Програмата важи стандартно за всички новозакупени хибридни автомобили Lexus, доставени след 01 ноември 2015 от официалния представител на марката в България.

  КАК РАБОТИ ПРОГРАМАТА?

  Програмата 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ включва 5 последователни, напълно безплатни диагностични теста на хибридната система, придружени от сертификат, всеки от които удължава грижата за хибридната батерия с още 1 година или 15 000 км след изтичане на фабричната гаранция и осигурява безплатна смяна на батерията при евентуален дефект.

  След изтичане на фабричната гаранция на хибридната батерия на 5 години или 100 000 км е необходимо веднъж годишно или на всеки 15 000 км (което настъпи по-рано) хибридният автомобил Lexus да премине диагностичен тест на хибридната система в един от 15-те оторизирани сервиза на Toyota и Lexus в България.
  Всеки автомобил, преминал успешно теста, получава сертификат за удължена грижа за хибридната батерия, който удостоверява, че за период от 1 година или 15 000 км (което настъпи по-рано) след извършване на теста, в случай на повреда на хибридната батерия на този автомобил, батерията ще бъде подменена с нова за сметка на Lexus и напълно безплатно за клиента.

  Всеки новозакупен Lexus хибрид, доставен след 01 ноември 2015 година е комплектован с 5 номерирани талона за изпълнение на програмата 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ.

  За избягване на всякакви недоразумения, собствениците на хибридни автомобили, включени в тази програма, трябва да предоставят автомобила си в който и да е оторизиран сервиз на Toyota и Lexus в България преди изтичането на петата година от стартирането на фабричната гаранция или преди 100 000 км (което настъпи по-рано).

  Срещу представяне на първия талон (Талон No1), сервизът извършва безплатен тест и издава сертификат, удостоверяващ удължаването на гаранцията на хибридната батерия с 1 година или 15 000 км (което настъпи по-рано).

  Преди изтичането на този период от 1 година или 15 000 км, клиентът трябва да представи своя автомобил за следващата проверка, като срещу представяне на следващия талон (Талон No2), оторизираният сервиз ще удължи гаранцията на хибридната батерия с още 1 година или 15 000 км. Тези безплатни проверки следва де се извършват по описания начин, докато не се изразходва последният талон (Талон No5).

  След изтичането на действието на последния талон, включен в програмата, и в случай, че автомобилът все още е на по-малко от 10 години от датата на първа регистрация, клиентите имат възможността да удължават допълнително грижата на хибридната батерия срещу заплащане.

  Стандартната цена за издаване на сертификат за удължена грижа за хибридната батерия след преминаване на успешен диагностичен тест е 329 лв с ДДС. Този сценарий е удачен за клиенти с голям годишен пробег на техния Lexus хибрид по-голям от 15 000 км.

  Талоните за безплатна грижа за хибридната батерия са част от конкретния автомобил и те не могат да бъдат използвани за различен автомобил от този, за който са издадени.

  При пропуск от страна на клиента да предостави автомобила си за съответната последователна проверка на хибридната батерия и в случай, че тя дефектира, отстраняването на повредата се заплаща от клиента по актуалните към този момент цени за труд и резервни части. След замяната на хибридната батерия, клиентите ще могат да продължат безплатната грижа за нея, спазвайки описаните по-горе условия.

  При загуба или унищожаване талоните, те не подлежат на възстановяване, както и не се възстановява правото на ползване на оставащите безплатни диагностични тестове на хибридната система.

  Условията за извършване на диагностичен тест на Lexus хибрид и издаване на сертификат за удължена грижа на хибридната батерия са следните:

  • Автомобилът да е най-малко на 4 години или 85 000 км от датата на първа регистрация, което от двете настъпи по-рано.
  • Автомобилът да е на по-малко от 10 години от датата на първа регистрация към деня на извършване на теста.
  • Автомобилът да е произведен с предназначение за европейския пазар и да е с първа регистрация в Европа
  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ, ПРИМЕРИ И СЪВЕТИ:

  АВТОМОБИЛИ В ГАРАНЦИЯ

  Ако диагностичният тест е неуспешен и покаже каквато и да е нередност в хибридната система на автомобила, самият тест ще бъде безплатен, а повредата ще бъде отстранена безплатно по гаранция. След това тестът ще бъде повторен отново до постигане на успешен резултат и съответно издаване на сертификат за удължена грижа на хибридната батерия. Ако клиентът все още не е изчерпал петте талона от програмата 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ, издаването на сертификата ще бъде напълно безплатно срещу представяне на поредния талон.

  АВТОМОМОБИЛИ ИЗВЪН ГАРАНЦИЯ

  Всички собственици на Lexus хибрид с изтекла гаранция са добре дошли да извършат диагностичен тест преди навършване на 10 години от датата на първа регистрация на техния автомобил.

  Ако тестът е успешен, автомобилът ще получи сертификат за удължена грижа за хибридната батерия. Ако клиентът все още не е изчерпал петте талона от програмата 10 ГОДИНИ БЕЗПЛАТНА ГРИЖА ЗА ХИБРИДНАТА БАТЕРИЯ, издаването на сертификата ще бъде напълно безплатно срещу представяне на поредния талон.

  Ако тестът е неуспешен, самият тест ще бъде безплатен, а собствениците ще трябва да отсранят идентифицираната повреда на хибридната система за своя сметка. След това тестът ще бъде повторен отново до постигане на успешен резултат, след което може да бъде издаден сертификат за удължена грижа.

  Съветваме собствениците на Lexus хибрид да повтарят теста на всяка 1 година или 15 000 км (което настъпи по-рано), в съчетание с редовното техническо обслужване на автомобила, за да си гарантират пълно спокойствие за безупречната работа и високата остатъчна стойност на техния Lexus хибрид за цели 10 години!

  За повече информация, моля, обърнете се към най-близкия от от 15-те оторизирани сервиза на Toyota и Lexus в България.