blind spot monitor

АСИСТЕНЦИЯ ЗА ВОДАЧА

ОГЛЕДАЛО СЪС СЛЕДЕНЕ НА СЛЯПА ЗОНА

Системата за сляпата зона ви прави по-пъргави на пътя, така че винаги да бъдете подготвени за следващата маневра. Системата за сляпата зона осигурява на водачите най-точна представа за позиционирането на други превозни средства, да подобри възприятията ви при шофиране и да ви позволи да се насладите на най-плавните промени в лентата.
Като използва радар, системата за сляпата зона открива превозни средства в сляпата за водача зона с обхват, който се простира до 60 метра назад в съседната лента. Системата също така предупреждава водачите за предмети, които се приближават отзад със скорост, така че вие получавате информация за превозни средства в движение.
Когато водачът даде индикация, че ще сменя лентата, в страничното огледало се осветява зона, където има препятствие, директно на нивото на очите на водача. Това допълнително ниво на видимост допълва вашите шофьорски умения, прави шофирането по магистрала по-спокойно и по-уверено, като сменяте лентите в идеалния момент и оставате напълно концентрирани за случващото се на пътя около вас.
Освобождаване от отговорност: Не използвайте при никакви обстоятелства системата за безопасност на Lexus като заместник на шофьорските действия на водача и моля, прочетете инструкциите, преди да започнете работа с системата. Водачът винаги е отговорен за безопасното шофиране.

МОДЕЛИ С ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ