ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ MY LEXUS

Създайте профил в My Lexus, за да се насладите на свят от вълнуващи функции и съдържание.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА НА LEXUS

Добре дошли на My Lexus. Настоящите Условия за Ползване се прилагат за услугите, достъпни от домейн и под-домейни на customerportal.lexus-europe.com и за my.lexus.eu. С използването на услугите на My Lexus и други свързани Интернет страници, за които се прилагат настоящите Условия за Ползване, Вие се съгласявате със следните условия с Lexus Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium ("ТМЕ" или "ние"') и с основните принципи за Интернет страниците на нашите дъщерни дружества и всички свързани лица.
Преди да станете член на My Lexus Вие следва първо да прочетете и приемете всички условия, съдържащи се в и свързани с настоящите Условия за Ползване. Настоящите Условия за Ползване представляват правно обвързващ договор между Вас и ТМЕ.
С приемане на настоящите Условия за Ползване Вие също се съгласявате, че използването от Ваша страна на Интернет страниците под марката My Lexs, други Интернет страници или други услуги, може да се подчинява на отделни условия за ползване или правила и условия на други доставчици на услуги ("Доставчик на Услуги"), които Вие също приемате (вижте по-надолу номер 12). Доставчик на Услуги, достъпен чрез Интернет страниците под марката My Lexs, може да Ви предлага продукти и услуги чрез My Lexus. Ако не желаете да използвате такива отделни услуги, можете да отхвърлите правилата и условията на такъв Доставчик на Услуги.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА МОЯТ LEXUS

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ ЗА ЗАЩИТАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ Вашата сигурност и комфорт са наш основен приоритет. Вашето доверие в нашите служители, продукти и услуги е много важно за нас. За да ви осигурим възможно най-доброто изживяване, ние се стремим непрекъснато да подобряваме всичко, което правим. За да го направим, ще събираме, използваме, разкриваме, прехвърляме и съхраняваме вашите данни. Заслужавате да бъдете информирани по най-прозрачен начин за това как използваме и защитаваме тези данни. Моля, отделете малко време, за да прочетете нашата Политика за поверителност и не се колебайте да се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.
Това ви кара да се чувствате добре дошли Когато посещавате нашия уебсайт, нашите дилъри и т.н., ви молим да ни предоставите основна информация като име, телефонен номер, имейл адрес или домашен адрес. Това ни позволява да направим нашите услуги възможно най-персонализирани.
Това улеснява живота ви Нуждаем се от данните ви за връзка, за да можем да ви разпознаем следващия път, необходимо е да ни ги кажете само веднъж. Това означава, че може да намерите по-бързо и по-лесно това, което търсите, когато ни посетите.
Това прави изживяването ви по-интересно Можем да отговорим на вашите интереси с продукти и услуги от партньори на Toyota. Ще филтрираме всички неща, които най-вероятно ще намерите скучни и ще ви предоставим повече за вълнуващите такива.
Това ни прави по-добри Колкото по-добре разбираме нуждите ви, толкова по-персонализирани предложения можем да ви дадем за нашите продукти и услуги. Въз основа на вашите интереси и предпочитания, ние сме посветени на непрекъснато подобряване на нашата оферта.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА TME

Toyota уважава вашите данни. Политиката за защита на данните ("Политиката") описва как обработваме личните данни, кои лични данни събираме и защо ги събираме, с кого споделяме тези лични данни, как ги защитаваме и какви решения може да вземете за това как използваме вашите лични данни.
Настоящата Политика се прилага към всички лични данни, събрани, съхранявани или обработени от или от името на Toyota Motor Europe, неговите филиали и дъщерни дружества (наричани по-долу "Toyota"), отнасящи се до всяко лице в отношенията си с Toyota като клиент, потребител или широка общественост.
Обхватът на настоящата Политика включва и всички уебсайтове, приложения, онлайн промоции за продажби или игри, мобилни сайтове и приложения, спонсорирани платформи на социални медийни и други онлайн инициативи, които са собственост на Toyota, където се обработват лични данни. Освен ако не се изисква вашето изрично съгласие, съгласно законите за защита на личните данните във вашата страна, използвайки една от нашите медии, вие се съгласявате да събираме и използваме личните ви данни, както е описано в тези правила. В случай, че не искате да ни предоставите личната си информация, в повечето случаи няма да може да имате достъп до нашите продукти и услуги или информация за тях
Изискванията на настоящата Политика са допълнение, а не замяна, към други изисквания, съгласно приложимите закони и разпоредби за защита на данните. В случай на конфликт между приложимите закони и разпоредби за защита на данните и разпоредбите на настоящата Политика, приоритет имат приложимите закони и разпоредби за защита на данните.
Toyota може да изменя настоящата Политика по всяко време. Моля, проверявайте тази политика периодично на [link], за да се информирате за всякакви промени.

1. ДЕФИНИЦИИ

В настоящата Политика следните термини имат следните значения: а) "Администратор на данни" означава организацията, която определя целите и начина, по който се обработват личните данни. За целите на настоящата Политика администраторите на данни са Toyota Motor Europe NV /SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Бруксел, Белгия) и всяка от компаниите от групата Toyota, изброени в Приложение А б) "Обработка на данни" означава физическо лице и/ или организация, което обработва лични данни от името на Администратора на данни. в) Служител, отговарящ за защита на данните или служител ЗД означава служител по защита на данните, назначен от Toyota в съответната юрисдикция. г) "Субекти на данни" означава всички живи лица, за които Toyota притежава лични данни. д) ЕИП означава Европейското икономическо пространство (което се състои от държавите-членки на ЕС и Исландия, Норвегия и Лихтенщайн). е) Лични данни са всички данни, отнасящи се до живи индивиди, които позволяват идентифицирането на индивида, независимо дали от данните самостоятелно или в комбинация с друга информация. Описание на обработваните от Toyota лични данни е изложено в раздел [2] по-долу. (ж) Обработка означава всяка операция или набор от операции, които се извършват с лични данни, като събиране, записване, организация, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, групиране или комбинация, блокиране, изтриване или унищожаване на лични данни. з) Чувствителни лични данни означават, наред с другото, лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации и обработка на данни, свързани със здравето или сексуалния живот. Прилагат се специални разпоредби за обработката на Чувствителни данни.

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние ценим личните данни, които са ни поверени, и се ангажираме да ги обработваме по справедлив, прозрачен и сигурен начин. Основните принципи на настоящата Политика са следните:
o Събиране на данни: събираме лични данни само с честни, законни и прозрачни средства. o Минимизиране на данните: ще ограничим събирането на Лични данни до това, което е пряко свързано и необходимо за целите, посочени в настоящата Политика. o Ограничение на целта: ще обработваме вашите Лични данни само за конкретни, изрични и законни цели и няма да обработваме вашите лични данни по начин, несъвместим с тези цели. o Точност: ще пазим вашите лични данни точни и актуални. o Сигурност на данните: ще приложим подходящи технически и организационни мерки, за да осигурим подходящо ниво на сигурност във връзка с рисковете, свързани с обработката и естеството на личните данни, които трябва да бъдат защитени. Такива мерки предвиждат предотвратяване на всяко неразрешено разкриване или достъп, случайно или незаконно унищожаване, или случайна загуба или промяна и всяка друга незаконна форма на Обработка. o Достъп и поправка: ние ще обработваме вашите Лични данни в съответствие с вашите права за поверителност. o Съхранение: съхраняваме Личните ви данни по начин, съответстващ на приложимите закони и разпоредби за защита на данните. Във всеки случай няма да съхраняваме вашите лични данни повече, отколкото е необходимо за целите, посочени в тези правила. o Международни трансфери: ще гарантираме, че всички лични данни, прехвърлени извън ЕС / ЕИП, ще бъдат адекватно защитени. o Трети страни: ще гарантираме, че достъпът до и предаването на лични данни на трети страни се извършва в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове и с подходящи договорни гаранции. o Директен маркетинг и "бисквитки": когато ви изпращаме рекламни материали или поставяте "бисквитки" на компютъра ви, ще гарантираме, че го правим в съответствие с приложимите закони.

3. СЪБИРАНЕ НА ДАННИ

Лични данни, които ни предоставяте директно Събираме информация директно от вас, когато: o изберете да участвате в нашите оферти и програми; o създадете профил на нашите уебсайтове или в нашите мобилни приложения; o се обадите или ни изпратите имейл или ни предоставите директно информация; o взаимодействате с нас в социалните медии. Личните данни, които ни предоставяте директно, могат да включват: o Идентификационни данни o Лична идентификационна информация: име, длъжност, адрес (домашен и служебен), предишни адреси, телефонен номер (жилищен, бизнес), идентификационни номера, определени от администратора, националност, електронен адрес; идентификационни данни, издадени от обществените служби, различни от националния регистрационен номер: номер на лична карта, паспорт, шофьорска книжка, пенсия, регистрационен номер. o Електронни идентификационни данни, IP адреси, "бисквитки", моменти на свързване. o Електронно местоположение: GSM, GPS. o Финансови характеристики (само във връзка с предлагането на финансови услуги): Приходи/ притежания на Субекта на данни и неговия партньор, платежоспособност, оценка на приходите, финансов статус, кредитен рейтинг, подробности относно застраховка, професионалната дейност на субекта на данните и техния партньор, конвенции и споразумения. o Лични характеристики: възраст, пол, дата на раждане, местораждане, семейно положение и националност o Информация за превозното средство: текуща и предишна марка и тип превозно средство, VIN номер на превозното средство, регистрационен номер, избрано допълнително оборудване, покупка, наемане или лизинг и т.н. o Начин на живот: подробности за потреблението на стоки или услуги, поведението на личността или семейството му, социални контакти, оплаквания, инциденти или злополуки, използване на средства за масово осведомяване и комуникационни средства, вкл. профили във Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. o Семейно положение: Брак или настояща форма на съжителство, име на съпруга или партньор, данни за други членове на семейството или домакинството. o Хоби и интереси: Дейности и интереси в свободното време: хоби, спорт и други интереси. o Принадлежност: различни от професионални, политически или синдикални, принадлежности към благотворителни или доброволчески организации, клубове, асоциации, съюзи, организации, групи. o Характеристики на жилището: адрес на жилището, тип жилище, собствено жилище или под наем, продължителност на престоя на този адрес, наем, такси, класификация на жилището, данни за оценка, имена на ключови притежатели. o Записи на изображения: Филми, фотографии, видеозаписи, цифрови снимки. o Звукови записи: Запис на лента, записване на повиквания.  
Лични данни, които получаваме от трети страни Може да получим същите категории Лични данни за вас от трети страни, като нашата мрежа от упълномощени търговски представители на Toyota, други компании от групата, внимателно подбрани бизнес партньори, които предоставят продукти и услуги под една от нашите марки и всяка друга трета страна, която може законно да ни предаде информация за вас.
Лични данни, които събираме автоматично Можем да събираме определена информация по автоматизирани начини (напр. "бисквитки", "лог файлове", Wi-Fi точки за достъп), когато посещавате уебсайтове и цифрови приложения и услуги. За допълнителна информация относно тези технологии, може да се отнесете до раздел [8] на настоящата Политика.

4. ЗАЩО TOYOTA СЪБИРА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Toyota може да обработва Лични данни за следните цели (Целите): o Искания за информация: да отговори на ваши въпроси или да отговори на ваши искания; o Техническо ползване и Сигурност: да ни позволим да запаметим поддръжката на автомобила и да ви информираме за всякакви технически забележки, свързани с безопасността на колата ви; o Конкурси, оферти, събития и проучвания: да организирате конкурси, програми, оферти, отворени врати, пробно шофиране и т.н., в които да участвате; o Бюлетин: да ви изпраща бюлетини (при условие, че сте се абонирали за бюлетина на Toyota на един от уебсайтовете на Toyota); o Базирани на интересите ви: да персонализираме комуникацията и информацията към вашите интереси; o Директен маркетинг: да ви изпращаме имейли и/ или пощенски съобщения или да се свързваме с вас по телефона или чрез социалните медии или всякакъв начин за контакт, който сте ни предоставили с информация за марките Toyota и друго съдържание, което според нас може да ви интересува, включително информация за марка, сервизна информация от внимателно подбрани бизнес партньори, предмет на раздел [X] на настоящата Политика; o Съгласие и правни искове: да се гарантира спазването на правните задължения или да се установят, упражняват или защитават правни искове; o Безопасност и сигурност: ако се счете за необходимо да се защити Toyota от заплаха или друг възприеман риск за сигурността; o Администрация на клиентската база: включително управление на поръчки, таксуване на услуги и продукти, мониторинг на платежоспособността, регистрация на клиентите и профилиране на клиенти въз основа на покупките им; o Реклама, маркетинг и връзки с обществеността: включително да извършва реклама и маркетинг на бизнеса и дейностите на Toyota, изследване на предпочитанията на потребителите и да популяризира връзките с обществеността във връзка с бизнеса и дейностите на Toyota; o Сметки: включително водене на отчети за всяка дейност и активност, извършвани от Toyota, и водене на отчети за покупки, продажби и трансакции; o Безопасност и сигурност: всеки метод, система или процес, използвани от Toyota за защита на физическата и интелектуалната си собственост, за защита на икономически и финансови интереси на компанията и за защита на целостта на нейните директори, служители и клиенти. o IT поддръжка и развитие; o Съгласие и правни искове: включително осигуряване на спазването на правните задължения или учредяване, упражняване или защита на правни искове; o Управление на кредитите: включително предоставяне на кредит и дейности, свързани с последващите действия и възстановяването на кредити; o Брокерски услуги: включително посредничество между крайни клиенти и финансови институции, предоставящи застраховки и кредити; o Научни, исторически и статистически изследвания: включително събиране и обработка на лични данни за статистически изследвания (или необходими за постигане на статистически резултати), анализ на по-ранни събития и създаване на модели и правила за поведение; o Да подготви и извърши сливане, поглъщане, прехвърляне на предприятие, прехвърляне на активи или всякакъв друг вид корпоративна сделка; и o Всяка друга цел, описана и съобщена преди да използвате личните си данни за тази друга цел.
Toyota обработва Лични данни само дотолкова, доколкото това се изисква за целите и за всяка друга цел, специално разрешена от приложимите закони и разпоредби за защита на данните. До степента, изисквана от приложимите закони и разпоредби за защита на данните, Toyota уведомява съответните органи за обработката на лични данни.

5. ВЕРНИ ДАННИ

Важно е да поддържаме точни и актуални записи на вашите Лични данни. Моля, уведомете ни за всички промени или грешки в Личните ви данни възможно най-скоро, като пишете на имейл sales@lexus-bulgaria.bg. Неточните или неактуалните данни се заличават, унищожават или съответно се изменят.

6. ДОСТЪП И ПОПРАВКИ

Имате право на достъп до Личните данни, които съхраняваме за вас, и ако такива лични данни са неточни или непълни, да поискате поправяне или изтриване на тези лични данни. Ако имате нужда от допълнителна информация във връзка с правата ви за поверителност или искате да упражните някое от тези права, моля, пишете ни на имейл sales@lexus-bulgaria.bg.

7. НАВРЕМЕННО ОБРАБОТВАНЕ

Ще пазим вашите Лични данни по начин, съответстващ на приложимите закони и разпоредби за защита на данните. Ще пазим вашите Лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да отговорят на приложимите закони и разпоредби или за целите, за които ние обработваме Личните ви данни. За указания относно продължителността на съхранение за някои Лични данни, преди да бъдат унищожени, моля, пишете ни на имейл sales@lexus-bulgaria.bg

8. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Гарантираме, че се предприемат подходящи технически и организационни мерки за сигурност срещу незаконната или неразрешената обработка на лични данни и срещу злоупотреба, унищожаване, разкриване, придобиване, случайна загуба или повреда на лични данни. Обработка на Лични данни от трета страна може да бъде извършена само, ако обработващият Лични данни от третата страна се съгласи да спазва настоящите технически и организационни мерки. Поддържането на сигурността на данните означава гарантиране на поверителността, целостта и наличността на Личните данни: (a) Поверителност: ще защитим вашите Лични данни от разкриване пред трети страни. (b) Почтеност: ще защитим вашите Лични данни да не бъдат модифицирани от неразрешени трети страни. в) Наличност: ще гарантираме, че оторизираните страни ще имат достъп до вашите Лични данни, когато това е необходимо. Процедурите за сигурност включват: а) Политика на сигурност o Политика за сигурност o Анализ и оценка на риска б) Организация и човешки аспект на сигурността o Класификация на информацията o Информираност и обучение на персонала o Дисциплинарни мерки в случай на несъответствие o Ангажиране на персонала към мерките за поверителност o Въздействие в договорите за аутсорсинг в) Физическа и екологична безопасност o Осигуряване на физически достъп o Предотвратяване, откриване и обработка на физическите опасности (пожар, водни щети и т.н.) o Система за архивиране г) Мрежова сигурност o Сигурност на логическия достъп o Списък на съответния персонал o Система за удостоверяване д) Достъп до протокола, проследяване и анализ е) Мониторинг, преглед и поддръжка ж) Управление на инциденти и непрекъснатост на сигурността o Система за управление на инциденти със сигурността o Възстановяване, бедствие от спасителен план o План за непрекъснатост з) Пълна и актуализирана документация.

9. СЛУЖИТЕЛ, ОТГОВАРЯЩ ЗА ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

[Моля, включете информация за служител(и) на ЗД + данни за контакт]. Ако имате заявка във връзка с настоящета Политика или с обработката на Личните ви данни, може да се свържете със съответния Служител ЗД.

10. УПОТРЕБА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДИРЕКТНИЯ МАРКЕТИНГ

Ще използваме вашите Лични данни само за изпращане на рекламни материали по електронен път (например, имейл, SMS или MMS), ако сме получили вашето предварително съгласие. Можете да оттеглите съгласието си във всеки един момент, като следвате инструкциите за прекратяване на абонамента, включени в промоционалния материал, или като се свържете с нас на имейл пишете на имейл sales@lexus-bulgaria.bg. Освен това, като коригирате настройките си за поверителност на съответното устройство или актуализирате потребителския си профил, можете да вземете различини решения за това как бихте искали да се свържем с вас, чрез кой канал, за каква цел и колко често.

11. УПОТРЕБА НА БИСКВИТКИ ИЛИ СХОДНИ УСТРОЙСТВА

Използваме" бисквитки "на нашите уебсайтове. За допълнителна информация относно това как използваме "бисквитки" и как да ги избягвате, моля, направете справка с правилата ни за "бисквитките", достъпни от [l].

12. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

За горепосочените Цели ние може да разкрием вашите Лични данни на следните категории получатели: o Оторизирани членове на екипа на Toyota Group o Корпоративни филиали и дъщерни дружества на групата Toyota; o Нашите рекламни, маркетингови и промоционални агенции: за да ни помогнат да реализираме и анализираме ефективността на нашите рекламни кампании и промоции; o Бизнес партньори: надеждни компании, които могат да използват вашите Лични данни, за да ви предоставят услугите и/ или продуктите, които сте поискали и/ или които могат да ви предоставят маркетингови материали (при условие, че сте се съгласили да получавате такива маркетингови материали). Ние ги молим винаги да действат в съответствие с приложимите закони и тази политика за поверителност и да обръщат голямо внимание на поверителността на вашата Лична информация. Например, Toyota може да споделя вашите лични данни със своята мрежа от оторизирани дилъри; o Доставчици на услуги: компании, които предоставят услуги за или от името на Toyota, за целите на тези услуги. Например, Toyota може да сподели вашите Лични данни с: o Външни доставчици на услуги, свързани с информационните технологии; o Други страни, когато това се изисква от закона или е необходимо за защита на Toyota: Toyota може да сподели Личните ви данни с други трети страни: o за да спазва закона, регулаторните искания, съдебните разпореждания, призовки или правен процес; o за да проверява или налага спазването на политиките и споразуменията на Toyota; и o да защитава правата, имуществото или безопасността на Toyota и / или нейните клиенти; o Други страни във връзка с корпоративни сделки: Toyota може да споделя вашите Лични данни с други трети страни в контекста на прехвърляне на цялата или част от дейността си или по друг начин във връзка със сливане, консолидация, промяна в контрола, реорганизация или ликвидация на цялата или част от бизнеса на Toyota; o Други страни с ваше съгласие или по ваше указание: Toyota може да споделя вашите Лични данни с трети страни, когато сте съгласни или поискате такова споделяне; и o Всяка друга трета страна, която ви е съобщена от Toyota, преди да споделя вашите Лични данни с тази трета страна.
За горепосочените Цели ние може да разкрием вашите Лични данни на следните категории получатели: o Оторизирани членове на екипа на Toyota Group o Корпоративни филиали и дъщерни дружества на групата Toyota; o Нашите рекламни, маркетингови и промоционални агенции: за да ни помогнат да реализираме и анализираме ефективността на нашите рекламни кампании и промоции; o Бизнес партньори: надеждни компании, които могат да използват вашите Лични данни, за да ви предоставят услугите и/ или продуктите, които сте поискали и/ или които могат да ви предоставят маркетингови материали (при условие, че сте се съгласили да получавате такива маркетингови материали). Ние ги молим винаги да действат в съответствие с приложимите закони и тази политика за поверителност и да обръщат голямо внимание на поверителността на вашата Лична информация. Например, Toyota може да споделя вашите лични данни със своята мрежа от оторизирани дилъри; o Доставчици на услуги: компании, които предоставят услуги за или от името на Toyota, за целите на тези услуги. Например, Toyota може да сподели вашите Лични данни с: o Външни доставчици на услуги, свързани с информационните технологии; o Други страни, когато това се изисква от закона или е необходимо за защита на Toyota: Toyota може да сподели Личните ви данни с други трети страни: o за да спазва закона, регулаторните искания, съдебните разпореждания, призовки или правен процес; o за да проверява или налага спазването на политиките и споразуменията на Toyota; и o да защитава правата, имуществото или безопасността на Toyota и / или нейните клиенти; o Други страни във връзка с корпоративни сделки: Toyota може да споделя вашите Лични данни с други трети страни в контекста на прехвърляне на цялата или част от дейността си или по друг начин във връзка със сливане, консолидация, промяна в контрола, реорганизация или ликвидация на цялата или част от бизнеса на Toyota; o Други страни с ваше съгласие или по ваше указание: Toyota може да споделя вашите Лични данни с трети страни, когато сте съгласни или поискате такова споделяне; и o Всяка друга трета страна, която ви е съобщена от Toyota, преди да споделя вашите Лични данни с тази трета страна.
Ако закупите автомобил или друг продукт или услуга от един от нашите оторизирани дилъри или, ако му предоставите Лична информация, ще имате отделна връзка с този дилър. В този случай той се превръща в администратор на Личните ви данни, евентуално заедно с нас. За всички заявки за използване на Личната ви информация от вашия дилър, моля, свържете се с него.

14. УПОТРЕБА НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Ако използвате възможността за вход през конкретна социална мрежа като например потребителското си име във Facebook, Toyota записва данните ви в тази социална мрежа като вие изрично разрешавате комуникацията чрез избраното приложение. Toyota понякога улеснява публикуването на (лични) данни чрез социални медии като Twitter и Facebook. Тези социални медии имат свои собствени условия на ползване, които вие самите трябва да вземате под внимание и да ги наблюдавате, ако ги използвате. Публикуването в социални медии може да има (нежелани) последствия, включително за вашата поверителност или за лицето, чийто данни споделяте, като например невъзможността за оттегляне на публикацията в краткосрочен план. Трябва да прецените тези последици при вземане на решение за публикацията в тези медии. Toyota не поема никаква отговорност в това отношение.

15. ОПОВЕСТЯВАНЕ ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/ ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на който и да е от получателите, посочени в тези правила, някои от които може да са извън ЕС/ ЕИП и могат да бъдат обработвани от нас и някой от тези получатели в която и да е страна по света. Страните, на които са прехвърлени Личните ви данни, може да не предлагат адекватно ниво на защита. Във връзка с всяко прехвърляне на Лични данни към държави, които не предлагат същото ниво на защита, както в ЕС/ ЕИП, Toyota трябва да приложи подходящи мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Личните ви данни.

16. ВАШИТЕ ИЗБОРИ И ПРАВА

Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени на някой от посочените в настоящата Политика получатели, някои от които може да са извън ЕС/ ЕИП и могат да бъдат обработвани от нас и някой от тези получатели в която и да е страна по света. Прехвърлянето на данни може да не предлага адекватно ниво на защита. Във връзка с всяко прехвърляне на лични данни към държави, които не предлагат същото ниво на защита като в ЕС/ ЕИП, Toyota трябва да приложи подходящи мерки, за да осигури адекватно ниво на защита на личните ви данни. 16. ВАШИТЕ ИЗБОРИ И ПРАВА Бихме искали да бъдем възможно най-прозрачни с вас, за да можете да направите смислени избори за това как искате да използваме вашата информация. Можем да се свържем с вас по пощата и по телефон и, ако ни дадете предварително съгласието си, да го направите, по електронна поща, SMS и други електронни средства. Вашият избор: В този контекст можете да вземете различни решения за това как искате да се свържете с нас, чрез кой канал (напр. имейл, поща, социални медии, ...), с каква цел и колко често, като нагласите настройките за поверителност на съответното устройство или актуализирате потребителския ви профи,л или потребителския профил на акаунта, или като следвате инструкциите за прекратяване на абонамента, включени в съобщението. Моля, имайте предвид, че по подразбиране, ако не направите избор, ще получите нашите промоционални съобщения със следната честота: към датата на публикуване. Вашата лична информация Винаги може да се свържете с нас по пощата или по имейл, за да разберете каква лична информация притежаваме за вас и какъв е произходът на тези данни. Вашите корекции Ако откриете някаква грешка в личната ви информация или ако смятате, че е непълна или неправилна, може също да поискате от нас да я коригираме или да я допълним. Вашите възражения Може също така да възразите срещу използването на вашите данни за целите на директния маркетинг (ако предпочитате, можете също да отбележите през кой канал и колко често искате да се свързваме с нас) или да споделите личните си данни с трети страни за със същата цел. И накрая може да поискате от нас да изтрием всички данни, отнасящи се до вас (освен в някои случаи, например, за да докажете трансакция или когато това се изисква от закона).

17. КОНТАКТИ

За каквито и да било въпроси, свързани с поверителността, въпроси или оплаквания, свързани с прилагането на настоящата Политика или за упражняване на вашите права на достъп или коригиране в контекста на настоящата Политика, можете да се свържете с Тойота на имейл sales@lexus-bulgaria.bg.
Трябва да приемете Условията за ползване, за да се регистрирате.
Трябва да приемете Условията за ползване, за да се регистрирате.